Intencje mszalne 26.10-1.11.2020

Poniedziałek 26.10.2020.

      

6,30  + Piotra i Tadeusza Rudzkich

           7    + Genowefę Mądrala

           7    + Antoniego, Wandę Wachów

Środa  28.10.2020.                                     

6,30     + Grzegorza Różyckiego [8/13]

       7       + Krzysztofa Balasińskiego

       7       + Andrzeja Stańczyka

Piątek 30.10.2020.

6,30   + Jana, Juliannę, Mariannę, Bronisława,

               Jacka, Jana Rolników

     7     + Marię Niedźwiecka

     7     + Jerzego Nebelskiego i rodziców obojga          stron

Niedziela 1.11.2020.

8  + Anielę, Wacława Gliszczyńskich

           Reginę, Mariana Lareckich

  10  + Stanisława, Zofię, Mieczysława Kałużyńskich

  12  z a    p a r a f i a n

  16  + Jarosława Jabłońskiego

Wtorek  27.10.2020.

6,30    + Mariusza Bombola

         7      + Eugeniusza Wojciechowskiego

         7      + Henryka Ciacha

Czwartek  29.10.2020.

6,30  +  Wiktora, Mariannę, Annę, Antoniego

                  Morawskich

        7    + Stanisławę, Antoniego Patyków

                 Józefa Bernackiego

        7   + Norberta, Stanisława Smardzewskich

                Zbigniewa Skorodzienia

        7   + ks. prałata Stanisława Madeja – 30 dz. śm.

Sobota  31.10.2020.

6,30 o Boże błogosł. w 25 r. ślubu Anety i

        Stanisława Malickich; w18 r. ur. Emila i 5 r. ur.

        Leny

    7   + Tadeusza Wiatra z Daleszewic

    7   + Grzegorza Świądra 

Intencje mszalne 19.10-25.10.2020

Poniedziałek 19.10.2020.

            8  + Wandę, Antoniego Wachów

          10  + Antoninę, Stefana, Jana, Mariusza

                    Makowskich

          12  + Genowefę Mądrala

          17   za dusze w czyścu cierpiące

Środa  21.10.2020.                                     

8  + Grzegorza Świądra

         10  + Marka, Jerzego Lenartów

                  Mariannę, Franciszka, Aleksandra Sieroń

         12  + Henryka Ciacha

      17  + Bogusława Brzozowskiego i jego rodziców

      17  + Genowefę, Władysława Snochowskich

Piątek 23.10.2020.

6,30   + Romana, Zbigniewa, Jerzego,

               Genowefę Przybył

     7     + Stanisławę, Kazimierza Zielińskich

     7     w pewnej intencji

Niedziela 25.10.2020.

8   z a   p a r a f i a n

  10  + Stefana Goskę. Józefę Krzysztofik

  12  o Boże błogosł. dla Roberta Wilka w 18 r. ur.

  16  + Tadeusza Wnuka

            Władysława, Antoninę Kędziorów

Wtorek  20.10.2020.

8  + Zdzisława Gliszczyńskiego

          10  + Grzegorza Różyckiego [7/13]

          12  + Andrzeja Stańczyka

          17  + Jana, Genowefę, Stanisława, Józefa,

                   Mariana Puchałów

Czwartek  22.10.2020.

6,30  +  Krzysztofa Balasińskiego

        7  o uwolnienie i błogosławieństwo dla Macieja

        7    + Eugeniusza Wojciechowskiego

Sobota  24.10.2020.

6,30 + Irenę, Jana Rzeźników

    7   + Mariannę, Władysława, Kazimierza Gustów

    7   + Zofię, Jana Świderskich

    7   + Edwarda Sztanderę – 30 dz. śm

Intencje mszalne 12.10-18.10.2020

Poniedziałek 12.10.2020.

6,30  za żołnierzy poległych w II wojnie

                 światowej

           7    +  Grzegorza Różyckiego [6/13]

           7    +  Genowefę Mądrala

Środa  14.10.2020.                                     

6,30   +  Krzysztofa Balasińskiego

         7     + Mariannę, Leona, Andrzeja, Grzegorza

                    Wachów

         7     + Jadwigę – 28 r. śm., Mariana – 10 r. śm.

                   Morawskich

Piątek 16.10.2020.

6,30   + Tadeusza Wiatra z Daleszewic

     7     + Grzegorza Różyckiego

     7     + Andrzeja Stańczyka

Niedziela 18.10.2020.

8  + Zofię, Stanisława Martyków CR Martyków

  10  + Stanisława Wacha i jego rodziców

           Antoniego, Bogdana, Krzysztofa Budzińskich

  12  z a   p a r a f i a n  

  16  + Stanisława Zycha

Wtorek  13.10.2020.

6,30  +  Eugeniusza Wojciechowskiego

           7    +   Jerzego Przybyłę

           7    +   Jerzego Przybyłę

         17    w int. Ojca św., Ojczyzny,  mediów katol.

Czwartek  15.10.2020.

6,30  +  Henryka Ciacha

        7    +  Grzegorza Świądra

        7    + Zbigniewa, Jana, Zdzisława Skorodzień

                 Norberta, Stanisława Smardzewskich

        7    + Tadeusza Garbalskiego – 30 dz. śm.

Sobota  17.10.2020.

6,30 + Irenę, Jana, Józefa, Mariannę

            Juszczykowskich

    7   o Boże błogosł. dla Magdaleny i Adama

    7   o Boże błogosł. dla Anny i Wojciecha

         Ambroszczyków i ich dzieci w 20 r. ślubu

    7  + Helenę, Jana Stachniak i ich dzieci

  15   ślubna: Zajma – Pisiołek

Intencje mszalne 28.09-04.10.2020

Poniedziałek 28.09.2020.

6,30  + Tadeusza Nagiela     

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    o Boże błogosł. dla Wacława Stępnia

                  i Siostry Aliny

          7    + Genowefę Ciszewską – 30 dz. śm.  

Środa  30.09.2020.                                     

6,30   o Boże błogosł. dla Zofii i Zdzisława – o

                uwolnienie z nałogów

         7    ost.  greg.

         7     + Grzegorza Różyckiego [4/13]

Piątek 2.10.2020.

6,30   o Boże błogosł. dla Justyny Danielik w 18 r. I błogosł. w rodzinie

     7     + Genowefę Mądrala

     7     + Honoratę, Jana Szczegielniaków

            Zdzisława Jastrzębskiego. Jadwigę Chachuła

Niedziela 4.10.2020.

8  o Boże błogosł. dla Małgorzaty i Adama Bilewiczów w r. ślubu

  10  + Franciszka i Zofię Mrowińskich

  12  z a   p a r a f i a n  i   g o ś c i

  16  + Teresę i Józefa Snochowskich

Wtorek  29.09.2020.

6,30  + Janinę, Feliksa Adamczyków

           7       greg.

           7     + Antoniego i Juliannę Trojanowskich

           7     + Teresę i Pawła Boćków

Czwartek  1.10.2020.

6,30  + Marcina Sieronia. Zofię, Jana Głąbałów

        7    + Jana, Mariana, Wawrzyńca, Franciszkę

                 Juszyńskich

        7    + Henryka Ciacha

        7    + Danutę Głąbała  –  30 dz. śm.

Sobota  3.10.2020.

6,30 o Boże błogosł. dla Janiny i Stefana

    7   + Annę, Stanisława Woźniaków

    7   + Józefa Słodkowskiego

16 o Boże błogosł. dla Barbary i Józefa Rutowiczów

     – w 50 rocznicę ślubu

Intencje mszalne 21.09-27.09.2020

Poniedziałek 21.09.2020.

6,30  o Boże błogosł. w 18 r. ślubu Teresy i

                 Michała Grzywaczów i ich dzieci

        6,30  + Tadeusza Przybyłę        

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    + Mariusza Króla – 1 r. śm.

Środa  23.09.2020.                                     

6,30   + Barbarę, Jana, Helenę Wachów

         7     greg.

         7     +  Barbarę, Sebastiana Rudowskich

                    Marię, Feliksa Nowaków

         7     +  Krzysztofa Polenceusza – 30 dz. śm.

Piątek 25.09.2020.

6,30   + Tadeusza Szlęzaka  [12/12]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Zygmunta Śpiewaka – 9 r. śm.

               Irenę, Józefa, Łucję Trojanowskich

Niedziela 27.09.2020.

8  greg.

  10  o Boże błogosł. w 18 r. urodzin Dawida

        Laskowskiego

  12  z a   p a r a f i a n

  16  + Wacława, Aleksandrę Papierników

Wtorek  22.09.2020.

6,30  + Janinę, Czesława Michalskich

           7       greg.

           7     +  Grzegorza Różyckiego [3/13]

           7     o zdrowie dla Ignasia, Franciszka,

                  wszelkie łaski i dar rodzeństwa

Czwartek  24.09.2020.

6,30  o Boże błogosł. dla Karoliny, Piotra i

              rodziny

        7    greg.

        7    + Ewelinę Rudowską [2/2]

Sobota  26.09.2020.

6,30    + Barbarę, Sebastiana, Ewelinę Rudowskich

    7   greg.

    7   + Tadeusza Przybyłę

    7   + Henryka Ciacha

  18    + Janinę, Antoniego Szczytowskich

Intencje mszalne 14.09-20.09.2020

Poniedziałek 14.09.2020.

6,30  + Józefę, Władysława Jędrzejczyków Mariannę, Wojciecha Wiatrów, Łukasza Rzeźnika

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    + Zofię Babską [5/5]

           7    o Boże błogosł. w 39 r. śl. Barbary i Zdzisława Staciwów

Środa  16.09.2020.                                     

6,30   + Grzegorza Różyckiego  [2/13]

         7     greg.

         7     + Edwarda Szymczyka

         7     + Andrzeja, Czesława Kurzyków

 

Piątek 18.09.2020.

6,30   + Ewelinę Rudowska [1/2]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Henrykę, Aleksego Pacyniaków

               Bolesławę, Stanisława Garbalskich

     7     + Eugenię Biczyk – 30 dz. śm.

Niedziela 20.09.2020.

8  greg.

  10  o Boże błogosł. w 20 r. ślubu Anny i Mariusza Borończyków

  12  z a   p a r a f i a n

  16  o Boże błogosł. w 30 r. ślubu Beaty i Zbigniewa Smardzewskich

Wtorek  15.09.2020.

6,30  + Teodorę Sitkowską

           7       greg.

           7     +  Henryka Ciacha

           7     +  Stanisławę Krawczyk

Czwartek  17.09.2020.

6,30  +  Antoninę, Stanisława Boksów

        7    greg.

        7    + Janinę, Piotra Grabowskich

                 Józefę, Feliksa Kostrzewów

        7    + Mariannę Stańczyk – 30 dz. śm.

Sobota  19.09.2020.

6,30    + Franciszka, Teresę, Dionizego, Tomasza

               Smaków. CR Smaków

    7   greg.

    7   + Tedusza Szlęzaka [11/12]

    7    + Krystynę Danielik

  15    ślubna: Krzysztoń – Rzeźnik

  18    + Romana Otrębę

  18    + Romana Jakubowskiego

Intencje mszalne 06.09-13.09.2020

Poniedziałek 7.09.2020.

6.30  + Teodorę Sitkowską  [1/2]

7    greg. Rafała Błońskiego

7    + Henryka Ciacha

7    + Romana Rożeja – 20 r. śm.

Środa  9.09.2020.                                     

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego [12/12]

7     greg.

7     + Krystynę Augustyńską [8/8]

7     + Franciszka Mijasa

Piątek 11.09.2020.

6.30   + Tadeusza Szlęzaka [10/12]

7     greg. +  Rafała Błońskiego

7     + Wiesława Wojciechowskiego – 1 r. śm.

Niedziela 13.09.2020.

8  greg.

10  o Boże błogosł. w 80 r. ur. Anny Kowalskiej

12  w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

16  + Jana, Marię, Władysława, Jana, Genowefę Ambroszczyków

Wtorek  8.09.2020.

Święto Narodzenia M.B.

8      greg.

10      za zmarłe członkinie KŻR M.B. Nieustającej Pomocy

12     o Boże błogosł.  dla Weroniki i Michała Król w 1 r. ślubu

16     o Boże błogosł. dla Beaty i Mariusza Wujków i ich dzieci w r. ślubu

Czwartek  10.09.2020.

6.30  +  Grzegorza Różyckiego [1/13]

6.30  +  s. Konstancję Śpiewak – 30 dz. śm.

7    greg.

7    + Lucjana Sikorę

Sobota  12.09.2020.

6.30  o Boże błogosł. dla Jakuba Czerneckiego –  w 18 r. ur.

7   greg.

7   + Franciszka i Zdzisława Darochów

18   + Juliannę, Kazimierza, Henryka, Longina, Helenę, Danutę Wojciechowskich

Intencje mszalne 31.08-06.09.2020

Poniedziałek 31.08.2020.

6,30  o Boże błogosł. w r. ślubu Dominiki i Dawida Pacyniaków    

           7    + Wiesława Wojciechowskiego [11/12]

           7    + Bartosza Glandę – 26 r. śm.

           7    + Stanisława  Reka – 10 r. śm.

Środa  2.09.2020.                                     

6,30   +  Zdzisława Świątka [10/10]

         7     greg.

         7     + Annę, Walentego Borowców

         7     + Antoniego – r. śm., Zofię Bagieńskich

Piątek  4.09.2020.

6,30   + Krystynę Augustyńską [7/8]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Łukasza Ścieglińskiego

               Józefa Płuciennika

              Andrzeja Snochowskiego

   18      +  Henryka Ciacha

Niedziela 6.09.2020.

8  greg.

  10  + Mariannę, Henryka Sztanderów

           Genowefę, Stanisława Kwaśniewskich

  12  + o. Tomasza Michalskiego

  16  + Jana Korgula

Wtorek  1.09.2020.

6,30   + Tadeusza Wilka – 20 r. śm.

            7      greg. + Rafała Błońskiego

            7      + Bronisławę, Antoniego, Mariana

                       Kowalskich

Czwartek  3.09.2020.

6,30  + Teodorę Sitkowską

        7    greg.

        7    o Boże błogosł. dla o. Grzegorza i s. Teresy

Sobota  5.09.2020.

6,30  + Grzegorza Różyckiego

 6,30  o Boże błogosł. w 18 r. ur. Natalii Kostrzewa

    7   greg.

    7   + Tadeusza Szlęzaka [9/12]

 16,30 ślubna: Świąder – Benesiewicz

  18   + Renatę Morawską

Intencje mszalne 24.08-30.08.2020

Poniedziałek 24.08.2020.

6.30  + Franciszka, Mariannę, Andrzeja Smyczyńskich

 7    greg. Jana,  Tesę Chmielewskich

 7    + Grzegorza Różyckiego

Środa  26.08.2020.                                     

6.30   +  Zofię Babską [4/5]

7     greg.

7    + Zdzisława Świątka [9/10]

Piątek  28.08.2020.

6.30   + Henryka Ciacha

7     greg. + Jana, Teresę Chmielewskich

7     + Tadeusza Szlęzaka [8/12]

7     + Kazimierza Cala – 30 dz. śm.

Niedziela 30.08.2020.

ost. greg.

10  z a    p a r a f i a n

12  o Boże błogosł. w 50 r. ślubu Heleny  i Henryka  Ciachów

16   o Boże błogosł. w 25 r. ślubu  Renaty i Krzysztofa Kutelów

Wtorek  25.08.2020.

6.30   + Andrzeja Snochowskiego i jego rodziców

7      greg.

7      + Wiesława Wojciechowskiego  [10/12]

Czwartek  27.08.2020.

6.30  + Radosława Mędreckiego [2/2]

7    greg.

7    + Janinę, Jana Pełów

Sobota  29.08.2020.

6.30  + Krystynę Augustyńską [6/8]

 6.30  + Henrykę Woźniak – 30 dz. śm.

7   greg.

7   + Helenę, Czesława Ignerowiczów, Marię Cieśla

16 ślubna: Bugała – Skibińska

18   o Boże błogosł. dla Krzysztofa i Moniki         Augustyńskich oraz Anny i Łukasza          Daniłowiczów

Intencje mszalne 17.08-23.08.2020

Poniedziałek 17.08.2020.

6,30  + Zofię Babską [3/5]

7    greg. Jana, Teresę Chmielewskich

7    +  Mariannę, Franciszka  Eliaszów  CR Eliaszów

Środa  19.08.2020.                                     

6,30   + Wiesława Wojciechowskiego [9/12]

7     greg.

7     + Genowefę Gusta – 9 r. śm.

 Piątek  21.08.2020.

6,30   + Henryka Ciacha

7     greg. + Jana, Teresę Chmielewskich

7     + Krystynę Augustyńską [5/8]

 Niedziela 23.08.2020.

8   greg.

10   o zdrowie, Boże błogosł. dla dzieci, wnucząt i   prawnucząt Zofii Polinceusz

12   dziękczynienie za zbiory  –  d o ż y n k i

16    + Jacka Morawskiego

 

Wtorek  18.08.2020.

6,30   + Tadeusza Szlęzaka [7/12]

7      greg.

7      + Bożenę Głąbała,  Antoniego, Mariannę Morawskkich                       Marię, Adama Baranowskich

7      + Stanisława Wojciechowskiego – 30 dz. śm

Czwartek  20.08.2020.

6,30  o Boże błogosł. dla członków Stowarzyszenia             Krwi Chrystusa

7    greg.

7    + Zdzisława Świątka  [8/10]

Sobota  22.08.2020.

6,30 o Boże błogosł. dla Władysławy i Marka  Miśkiewiczów i ich dzieci

7   greg.

7   + Józefa Gwaderę

18   o Boże błogosł. w 39 r. śl. Grażyny i          Bogusława Michalskich