Intencje Mszy św. 22 – 28.03.2021 r.

Poniedziałek 22.03.2021r.

10.00     + Danutę Głąbała

12.00     + Genowefę Ciszewską

16.00     + Waldemara Powązkę w 3 r. śm.

Wtorek 23.03.2021r.

10.00     + Mariannę Firmowską

12.00     + Genowefę Mądrala

Środa 24.03.2021r.

10.00     + Tadeusza Przybyłę

12.00     + Franciszka Mijasa

16.00     + Tadeusza Garbalskiego

16.00     + Teresę Krzysztofik

Czwartek 25.03.2021r.

8.00     + Łukasza Ścieglińskiego w r. śm

10.00   + Sabinę Aleksandra Kamińskich, Łucję Władysława
                 Ciesielskich

12.00    + Michalinę Stanisława Wilk

16.00    + Edwarda Sztanderę

 Piątek 26.03.2021r.

  6.30          + Stanisława Wojciechowskiego   1/6

  7.00          + Krystynę Danielik

  7.00          + Roberta Wilka   4 / 13

Sobota 27.03.2021r.

  6.30          + Antoniego Rzepkę

  7.00          + Karola Wrońskiego

  7.00          + s. Konstancję Śpiewak

  16.00        + Grzegorza Świądra

Niedziela 28.03.2021r.

  8.00          + Jana Wronikę Antoniego Stolarskich

 10.00         + Bożenę Głąbała w 13 r. śm.

 12.00            za parafian

 16.00         + Zdzisława Michalskiego 26 r. śm.

Intencje z poprzednich tygodni

Intencje Mszy św. 15 – 21.03.2021r.

Poniedziałek 15.03.2021r.

6.30     + Tadeusza Garbalskiego

7.00     + Mariusza Bombol

7.00     + Genowefę Mądrala

Wtorek 16.03.2021r.

6.30     + Tadeusza Przybyłę

6.30     + Jana Sołtysa w 30 dz. śm.

7.00     + Franciszka Mijasa

7.00     + Krzysztofa Polenceusza

Środa 17.03.2021r.

6.30     + Mariannę Stańczyk    3/8

6.30     + Janinę Kurzyk

7.00     + Wacława, Aleksandrę Papierników

7.00     + Grzegorza Gliszczyńskiego w 4 r. śm.

Czwartek 18.03.2021r.

6.30     + Halinę, Henryka, Tadeusza Garbalskich

7.00     + Krystynę Danielik

7.00    + Zbigniewa, Jana, Zdzisława Skorodzień, Stanisława, 
               Norberta Smardzewskich

 Piątek 19.03.2021r.

  6.30          + Józefa Płuciennika

  7.00      + Stanisława, Sławomira Mendralów, Genowefę,
                       Stanisława Kujawskich

  7.00          + Józefa Słodkowskiego

Sobota 20.03.2021r.

  6.30          + Tadeusza Prybyłę

  7.00          + Stanisława Wojciechowskiego

  7.00          + s. Konstancję Śpiewak

  16.00        + Roberta Wilka   3/13

Niedziela 21.03.2021r.

  8.00          + Grzegorza Świądra

 10.00      + Stefanię, Adama Lewandowskich ich córkę Elżbietę i rodziców obojga stron

 12.00            za parafian

 16.00         + Grzegorza Różyckiego

 

Intencje Mszy św. 8 – 14.03.2021r.

Poniedziałek

6.30     + Tadeusza Przybyłę

7.00     + Krystynę Danielik

7.00     + Franciszka Mijasa

Wtorek

6.30     + Stanisława Wojciechowskiego

7.00     + Krzysztofa Polenceusza

7.00     + Genowefę Mądrala

Środa

6.30     + Tadeusza Garbalskiego

6.30     + Zofię Krzysztofik – 30 dz. śm.

7.00   + rodziców Anielę i Jana oraz rodzeństwo z rodziny
Mędralów, Genowefę Przybył

7.00     + Stefanię Jana Wachów, Zdzisławę Mijas

Czwartek

6.30         + Jana Rzońcę    4/4

7.00         + Mariannę Stańczyk    2/8

7.00         + Teodozję Jabłońską w 22 r. śm.

Piątek

  6.30          + Roberta Wilka     2/13

  7.00          + Genowefę Ciszewską

  7.00          + s. Konstancję Śpiewak

Sobota

  6.30          + Krystynę Podgrodzką

  7.00    + Zofię Bagieńską w 3 r. śm., CR Bagieńskich
i Smaków

  7.00          + Grzegorza Świądra

  16.00         KPRM

Niedziela

  8.00           + Czesława Kamińskiego i CR Kamińskich

 10.00         + Stanisława Wujka

 12.00         + Zofię, Antoniego Bagieńskich

 16.00         + Zofię, Marię, Andrzeja, Feliksa Morawskich

Intencje mszalne 1.03-7.03.2021

Poniedziałek 01.03.2021.

6,30 + Krzysztofa Polenceusza

      7   + Jarosława Jabłońskiego – 2 r. śm.

      7   + Franciszka Mijasa

Środa   3.03.2021.                               

6,30   +  Danutę Głąbała

    7     +  Henrykę, Józefa Gorzela i ich dzieci

    7     +  Genowefę Mądrala

Piątek 05.03.2021 .

6,30 + Mariannę Stańczyk [1/8]

     7   + Jana Rzońcę [3/4]

     7   + Zygmunta Tedę

Niedziela 07.03.2021.

8  + Grzegorza Świadra

  10  + Kazimierza Michalczyka Lucjana Sikorę

  12  z a    p a r a f i a n

  16  + Mariannę, Juliana Kostrzewów

Wtorek  2.03.2021.

6,30  + Stanisława Wojciechowskiego

  6,30  + Bożenę Kacprzyk –  30 dz. śm.

     7    + Tadeusza Przybyłę

     7    + Helenę, Józefa, Karola Szkatułów

Czwartek  04.03.2021.

6,30 +  Genowefę Ciszewską

 6,30 +  Jana Rogulskiego

    7   +  Roberta Wilka [1/13]

    7   +  s. Konstancję Śpiewak

Sobota  06.03.2021.

6,30  + Karola Wrońskiego

    7    + Zdzisławę Mijas

    7    + Krystynę Danielik

  16    o Boże błogosł. dla Adasia Cisowskiego w 1 r. ur.

Intencje mszalne 15.02-21.02.2021

Poniedziałek 15.02.2021.

6,30 + Danutę Głąbała

      7   + Franciszka Mijasa

      7   + Jana, Genowefę, Jerzego Ciszewskich

Środa   17.02.2021.                               

8    +  Jana Rzońcę [1/4]

  10    o Boże błogosł. w 87 r. ur. Jadwigi Ignerowicz

  16    o Boże błogosł. w 85 r. ur. Agnieszki Kurzyk

Piątek 19.02.2021 .

6,30 + Jarosława i Bogdana Jabłońskich

     7   + Roberta Wilka – 1 r. śm.

     7   + Tadeusza Przybyłę

Niedziela 21.02.2021.

8  + Grzegorza Świądra

  10  + Zdzisława Gwaderę. CR Gwaderów

  12  + Grzegorza Nowakowskiego – r. śm.

  16  + Zdzisława, Henryka Kacprzyków

Wtorek  16.02.2021.

6,30  + Henrykę Woźniak [2/3]

     7    + Roberta Wilka

     7    + Genowefę Ciszewską

Czwartek  18.02.2021.

6,30 +  Karola Wrońskiego

    7   +  Stanisława Wojciechowskiego

    7   +  s. Konstancję Śpiewak

Sobota  20.02.2021.

6,30  + Zygmunta Tedę

 6,30  + Tadeusza Szymczyka – 30 dz. śm.

    7    +  Krystynę Danielik

    7    +  Krystynę Kaczmarek [3/3]

  16    + Genowefę Mądrala

Intencje mszalne 7.02-14.02.2021

Poniedziałek 08.02.2021.

6,30 + Genowefę Ciszewską

      7   + Genowefę Mądrala

      7   + Stanisława Wojciechowskiego

Środa   10.02.2021.                               

6,30  +  Krzysztofa Polenceusza

    7    +  Krystynę Danielik

    7    +  Stanisława Wojciechowskiego

Piątek 12.02.2021 .

6,30 + Krystynę Kaczmarek [2/3]

     7   + s. Konstancję Śpiewak

     7   + Karola Wrońskiego

Niedziela 14.02.2021.

8  + Stanisławę, Jana Gutowskich

  10  + Mariannę, Józefa, Stanisława, Józefę,

           Grzegorza, Annę, o. Tomasza Michalskich 

  12  o Boże błogosł. dla Piotra w 20 r. ur.

  16  + Sylwestra Olesia – 20 r. śm.

Wtorek  09.02.2021.

6,30  + Jana, Genowefę, Jerzego Ciszewskich

     7    + Roberta Wilka

     7    + Franciszka Mijasa

Czwartek  11.02.2021.

6,30 +  Jana Rzońcę

    7   +  Juliannę, Antoniego  Trojanowskich

    7   +  Henrykę Woźniak [1/3]

Sobota  13.02.2021.

6,30  + Bolesława Wojciechowskiego

    7   +  Grzegorza Świądra

    7    + Józefa Reka

 16     w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

           – KPRM

Intencje mszalne 1.02-7.01.2021

Poniedziałek 01.02.2021.

6,30  + Kazimierza Cala [1/3]

      7   + Roberta Wilka

      7   + Mariannę Stańczyk

Środa   03.02.2021.                               

 6,30  +  Franciszka Mijasa

    7    +  Leokadię Ugniewską [3/3]

    7    +  Krystynę Śpiewak [4/4]

Piątek 05.02.2021 .

  6,30  o Boże błogosł., potrzebne dary Ducha św. w

           18 r. ur. Julii Grzywacz

     7   + Tadeusza Przybyłę

     7   + Mariusza Krężla

   16   + Grzegorza Świądra

Niedziela 07.02.2021.

8  + Teresę, Józefa Snochowskich

  10  + ks. prałata Izydora Papiera w 11 r. śm.       

  12  z a    p a r a f i a n

  16  o Boże błogosł. dla o. Grzegorza i s. Teresy

Wtorek  02.02.2021.

8    +  Genowefę Mądrala

  10    +  Jana Rzońcę

  12    +  Henrykę Woźniak

  16    +  Krystynę Danielik

Czwartek  04.02.2021.

6,30 +  Karola Wrońskiego

    7   +  Roberta Wilka

    7   +  Krystynę Kaczmarek [1/3]

Sobota  06.02.2021.

6,30  + Jerzego Ciszewskiego [3/3]

    7   +  Roberta Wilka

    7    + Zbigniewa Skorodzienia – r. śm.

  16    o Boże błogosł. dla Marii i Franciszka Lewandowskich w 50 r. ślubu

Intencje mszalne 25.01-31.01.2021

Poniedziałek 25.01.2021.

6,30  o nawrócenie męża

      7   +  Grzegorza, Mariannę, Leona,

               Andrzeja Wachów

      7   +  Roberta Wilka

Środa   27.01.2021.                               

6,30  o uwolnienie z nałogu tytoniowego  i gier komputerowych Jolanty

    7    o Boże błogosł. w 25 r. ślubu Agnieszki i

          Tomasza Świderskich

    7    +  Kazimierza Cala [2/3]

Piątek 29.01.2021 .

6,30 +  Krystynę Śpiewak [3/4]

  6,30 + Danutę Kurman – 30 dz. śm.

     7   + Roberta Wilka

     7   + Franciszka Mijasa

Niedziela 31.01.2021.

    8  +  Krystynę Danielik

  10  +  Janinę Ziółkowską                                       

  12  z a    p a r a f i a n

  16  +  Adelę, Konrada, Jana, Krzysztofa

Wtorek  26.01.2021.

6,30   +  Stanisława Wojciechowskiego

    7      +  Jana Rzońcę

    7     +   Genowefę Mądrala

Czwartek  28.01.2021.

6,30 o Bożą opiekę  dla rodziny Stępniów

 6,30 + Helenę Ciach – 30 dz. śm.

    7   + Jerzego Ciszewskiego [2/3]

    7   + Henrykę Woźniak

Sobota  30.01.2021.

6,30  + Leokadię Ugniewską [2/3]

    7   +  Zygmunta Tedę

    7    + s. Konstancję Śpiewak

  16    + Grzegorza Świądra

  16    zbiorowa za zmarłych [3/3]

Intencje mszalne 18.01-24.01.2021

Poniedziałek 18.01.2021.

6,30  o Boże błogosł. dla Agnieszki i Krzysztofa

             Kujda i CR

   6,30  + Elżbietę Filipowską – 30 dz. śm.

      7   +  Roberta Wilka

      7   +  Bartłomieja Kowalskiego – 18 r. śm.

Środa   20.01.2021.                               

6,30  +  Stanisława Wojciechowskiego

    7    +  Andrzeja Stańczyka [7/7]

    7    +  Genowefę Mądrala

Piątek 22.01.2021 .

6,30 +  Henrykę Woźniak

     7   +  Mariusza Bombola

     7   +  Leokadię Ugniewską [1/3]

Niedziela 24.01.2021.

8  +  Grzegorza Świądra

  10  +  Zofię, Stefana Leśniewskich

             CR Leśniewskich i Komorowskich

            Piotra Tomasika

  12  + Andrzeja Goździka – byłego Dyrektora

            Ceramiki Paradyż

  16  +  Mariana Szkatulnika

Wtorek  19.01.2021.

6,30   +  Jana Rzońcę

 6,30   +  Annę Wiaderna – 30 dz. śm.

    7      +  Jerzego Ciszewskiego [1/3]

    7     +   Tadeusza Przybyłę [4/4]

Czwartek  21.01.2021.

6,30 + Florianę, Stanisława, Tomasza Kucińskich

    7   + Henrykę Gorzela

    7   + Krystynę Śpiewak [2/4]

    7   + Karola Kurmana – 30 dz. śm.

Sobota  23.01.2021.

6,30  + Krystynę Kaczmarek

    7   +  Krystynę Danielik

    7    + Franciszka Mijasa

  16    + Stanisława Śpiewaka

  16    o Boże błogosł. dla Anny Grabowskiej

          w 50 r. urodzin

Intencje mszalne 11.01-17.01.2021

Poniedziałek 11.01.2021.

6,30  +  Kazimierza Cala [1/3]

   6,30  + Mariana Malkowskiego – 30 dz. śm.

      7   +  Jerzego Ciszewskiego

      7   +  Jana, Zofię, Ryszarda Głąbałów

               Genowefę, Adama Sieroniów

Środa   13.01.2021.                               

6,30  + Krystynę Śpiewak [1/4]

    7    +   Mariana Krzysztofika [3/3]

    7    + Zdzisława Świątka

  16    w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

Piątek 15.01.2021 .

6,30 + Tadeusza Przybyłę [3/4]

     7   +  Jana Rzońcę

     7   +  Krystynę Danielik

     7   o Boże błogosł. dla Edwarda Makowskiego –

           70 r. ur.

Niedziela 17.01.2021.

8  + Jakuba, Mariannę, Jana Grabowskicch

  10  +  Ewę, Józefa Kośków

  12  o Boże błogosł. w 18 r. ur. Karoliny Pietrzyk

  16  +  Cecylię, Henryka Janików

            Kazimierę, Wacława Pilarskich

Wtorek  12.01.2021.

6,30   +  Stanisława, Stanisławę, Stanisławę Duras

               Janinę Tojtel

    7      +  Janinę, Tadeusza Wiatrów z Sylwerynowa

    7     +   Leokadię Ugniewską

Czwartek  14.01.2021.

6,30 + Andrzeja Stańczyka [6/7]

 6,30 + Annę Mijas – 30 dz. śm.

    7   + Stanisława Wojciechowskiego

    7   + Henrykę Woźniak

Sobota  16.01.2021.

6,30  + Franciszka Mijasa

    7   +  Jana, Czesława Jędrzejczyków

    7    + Roberta Wilka

  16    + Grzegorza Świądra

  16    + Weronikę Szymańską

Intencje mszalne 04.01-10.01.2021

Poniedziałek 04.01.2021.

6,30  +  Henrykę Woźniak

      7   +  Jerzego Ciszewskiego

      7   +  Leokadię Ugniewską

Środa  Uroczystość Trzech Króli 06.01.2021.                               

8    + Zenona Pilarskiego

 10    + Lucjana Sikorę

 12    z a    p a r a f i a n

 16    + Czesława Perlikowskiego – r. śm.

Piątek 08.01.2021 .

6,30 + Józefę, Stanisława Szkatulników

             Zofię Zielińską

  6,30 + Stanisława Darocha – 30 dz. śm.

     7   + Andrzeja Stańczyka [5/7]

     7   + Jana Gustę – 20 r. śm.

Niedziela 10.01.2021.

    8  + Grzegorza Świądra

  10  + Michalinę Sadowską

  12  o Boże błogosl. w 50 r. ur. Artura Bagieńskiego

  16  +  Roberta Wilka

Wtorek  05.01.2021.

6,30   +  Jana Rzońcę

 6,30   +  Krystynę Telus – 30 dz. śm.  

    7      +  Mariana Krzysztofika [2/3]

    7     +   Tadeusza, Stanisława Wilków 

Czwartek  07.01.2021.

6,30 + Stanisława Wojciechowskiego

 6,30 + Jana  Piotrowskiego – 30 dz. śm.

    7   + Krystynę Śpiewak

    7   + Tadeusza Przybyłę [2/4]

Sobota  09.01.2021.

6,30  + Franciszka Mijasa

 6,30  + Honoratę, Jana Szczegielniaków

            Zdzisława Jastrzębskiego. Jadwigę Chachuła

    7   +  Krystynę Danielik

    7    + Genowefę Mądrala

15,30 o Boże błogosł. w 85 r. ur. Mirosławy

          Michalskiej

Intencje mszalne 28.12-3.01.2021

Poniedziałek 28.12.2020.

6,30  +  Mariana Krzysztofika [1/3]

   6,30 +  Mariannę Ciach – 30 dz. śm.

      7   +  Roberta Wilka

      7   +  Jerzego Ciszewskiego

Środa  30.12.2020.                                     

6,30  + Tadeusza Przybyłę [1/4]

   7    + Leokadię Ugniewską

   7   +  Jana Rzońcę

Piątek  Nowy Rok 01.01.2021 .

8  + Krystynę, Romualda Bieleckich

   10  + Mieczysława, Jakuba, Zofię, Kazimierza

            Mamrotów. Janinę, Mieczysława, Elżbietę,

            Krzysztofa, Andrzeja, Mariolę, Mateusza

            Cukrowskich

  12   + Jerzego Krawczyka – r. śm.

  16   + Zofię, Jana Kujawskich

Niedziela 03.01.2021.

8  + Genowefę Mądrala

  10  o Boże błogosł. dla dzieci i wnucząt z rodziny Polinceuszów i Kubików

  12  z a   p a r a f i a n

  16  + Tadeusza Puchałę – r. śm.

Wtorek  29.12.2020.

6,30   +  Karola Wrońskiego

 6,30   +  Krystynę Szymczyk – 30 dz. śm.  

    7      +  Krystynę Śpiewak

    7     +  Krystynę Danielik  

Czwartek  31.12.2020.

6,30 + Jana, Irenę Rzeźników  

 6,30 + Jana Świądra – 30 dz. śm.

    7   + Stanisława Wojciechowskiego

    7   + Genowefę, Zdzisława Klejnotów

            i  ich rodziców

  16   + Henrykę Woźniak

Sobota  02.01.2021.

6,30  + Andrzeja Stańczyka [4/7]

    7    + Franciszka Mijasa

    7    + Grzegorza Świądra

  16    o Boże błogosł. w 38 r. święceń kapłańskich Alberta Wacha

  16    o powrót do zdrowia Bożeny Kacprzyk

Intencje mszalne 21.12-27.12.2020

Poniedziałek 21.12.2020.

          6     + Leokadię Ugniewską

          7     + Kazimierę, Józefa, ks.  Stanisława

                     Iwanickich

          7     + Mariusza Bombola [3/3]

Środa  23.12.2020.                                     

6       + Krystynę Danielik

       7       + Andrzeja Stańczyka [3/7]

       7       + Roberta Wilka

Piątek Uroczystość Bożego Narodzenia 25.12.2020 .

8  + Dorotę Tracz. Mariannę, Stanisława, Józefa

             Płucienników

   10  + Władysławę, Wincentego Mijasów

   10  + Zofię, Stanisława Wrońskich

             Mariannę, Andrzeja, Mariannę, Józefa

             Woźniaków

   12 +  Jana, Anielę, Franciszka, Irenę, Jana

            Woźniaków

   12 o łaskę wiary i nawrócenia

   16     + Grzegorza Świądra

Niedziela Św. Rodziny 27.12.2020.

    8  + Tadeusza, Jana Firmowskich

  10  + Krystynę Augustyńską

  12  o Boże błogosł. dla mieszkańców Gminy Paradyż – od Strażaków z Paradyża

  16  + Genowefę Mądrala

Wtorek  22.12.2020.

6  +   Franciszka Mijasa

      7  +    Jerzego Ciszewskiego

      7  +    Wandę, Antoniego Wachów [7/7]

Czwartek  24.12.2020.

6   o Boże błogosł. dla ks. Prałata – Imieninowa

        7   o Boże błogosł. dla Ewy i Marka Polinceusz

             w 50 r. urodzin

        7   + Mariana Malkowskiego [1/3]

      24 Pasterka –  z a   p a r a f i a n   

Sobota  Uroczystość Św. Szczepana 26.12.2020.

8 + Stanisławę, Mariana, Krzysztofa Szymczyków

          CR Śmiglów i Szymczyków

  10 + Zofię, Mieczysława Kozaczków

  12 + Dorotę Tracz, rodziców obojga stron

  16 o Boże błogosł. dla Grażyny i Tadeusza Wachów

         i ich dzieci w kolejną rocz. ślubu

Intencje mszalne 14.12-20.12.2020

Poniedziałek 14.12.2020.

6     + Franciszka Mijasa

          6     + Tadeusza Smardzewskiego –  30 dz. śm.

          7     o Boże błogosł. dla Marianny Firmowskiej

                 w 96 r. ur.

          7     + Karola Szkatułę – r. śm.

 

Środa  16.12.2020.                                     

6       + Mariana Krzysztofika

       7       + Andrzeja Laskowskiego

       7       + Helenę, Tadeusza Baranów

 

Piątek 18.12.2020.

6     +  Jerzego Ciszewskiego

   10     +  Krystynę Śpiewak

   12     + Franciszkę, Antoniego, Józefa Górskich

               Annę, Zofię, Piotra Meusiaków

   16     + Grzegorza Świądra

Niedziela 20.12.2020.

6  + Mariannę, Jana Snochowskich

  10  + Kazimierza, Zofię, Tadeusza Kałużyńskich

           Zofię, Stanisława Wrońskich

  12  z a    p a r a f i a n

  16  o Boże błogosł. dla Haliny i Piotra Stańczyków

        i ich dzieci

Wtorek  15.12.2020.

6  +   Leokadię Ugniewską

      6  +   ks. prałata Stanisława Madeja

      7  +   Roberta Wilka

      7  +  Mariusza Bombola [2/3]

Czwartek  17.12.2020.

6  + Jana Rzońcę

         6  +  Krystynę Sendkowską – 30 dz. śm.

        7  +  Andrzeja Stańczyka [2/7]

        7 +  Teodorę Sitkowską – 1 r. śm.

Sobota  19.12.2020.

6  +  Genowefę Mądrala

    6  +  Zofię Rajecką – 30 dz. śm.

    7   + Henryka Ciacha [6/7]

    7   + Wandę, Antoniego Wachów [6/7]

  16   + Krystynę Danielik

Intencje mszalne 7.12-13.12.2020

Poniedziałek 7.12.2020.

          6     + Mariusza Bombola  [1/3]

          6     + Weronikę Szymańską – 30 dz. śm.

          7     o Boże błogosł. dla Małgorzaty, Tomasza

                 i Aleksandry Stobienieckich

          7     o Boże błogosł. dla dzieci i wnucząt

                 rodziny Meusiaków z Wielkiej Woli

Środa  9.12.2020.                                     

6       + Mariannę, Stanisława, Bronisławę, Stefana,

                   Franciszkę, Janinę, Tadeusza Wiatrów

       7       + Andrzeja Stańczyka [1/7]

       7       + Eugeniusza Wojciechowskiego [3/3]

Piątek 11.12.2020.

6     +  Łucję, Aleksandra, Michała Dolotów

     7     +  Genowefę Mądrala

     7     +  Jerzego Ciszewskiego

Niedziela 13.12.2020.

6  + Henryka Ciacha [5/7]

  10  + o. Antoniego Wiatra

  12  w intencji Ojca św., Ojczyzny,

        mediów katol. – KPRM

  16  + Jana, Leokadię, Andrzeja Snochowskich

           i zmarłych z tej rodziny

Wtorek  8.12.2020.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

   6  +   Zofię, Stanisława Drzazgów

               Józefę, Franciszka Jabłońskich

    10  o Boże błogosl. dla Jakuba Ścieglińskiego

          w 18 r. ur.

    12  o Boże błogosł. dla Anety i Marcina Smaków

          i ich dzieci

    16  + Mariannę, Jana, Bogdana Smaków

             CR Smaków

Czwartek  10.12.2020.

6  o Boże błogosl. dla Teresy i Andrzeja Calów

              i ich dzieci w kolejną r. ślubu

        7  + Krzysztofa Balasińskiego [3/3]

        7 + Wandę, Antoniego Wachów [5/7]

Sobota  12.12.2020.

6  +  Roberta Wilka

    6  +  Rozalię Juszyńską – 30 dz. śm.

    7   + Aleksandrę, Wacława Papierników

    7   + Krystynę Danielik

  16   + Grzegorza Świadra

  16   zbiorowa za zmarłych [2/3]

Intencje mszalne 30.11-6.12.2020

Poniedziałek 30.11.2020.

   6     + Wandę, Antoniego Wachów [4/7]

          6     + Antoniego Ciacha -30 dz. śm.

          7   + Andrzeja Snochowskiego i jego rodziców

          7     + Franciszka, Mariannę, Andrzeja

                    Smyczyńskich

Czwartek  3.12.2020.

6  + Genowefę Mądrala

        6  + Joannę Turlińską – 30 dz. śm.

        7  + Eugeniusza Wojciechowskiego [2/3]

        7  + Mariusza Bombola

Sobota  5.12.2020.

6  +   Henryka Ciacha [4/7]

    6  +  Zygmunta Świądra – 30 dz. śm.

    7   +  Wandę, Jana Głąbałów

    7   +  Grzegorza Świądra

  16   +  Janinę, Piotra Grabowskich

             Józefę, Feliksa Kostrzewów

Wtorek  1.12.2020.

          6    +   dusze w czyścu cierpiące

         7    +  Andrzeja Stańczyka i rodziców Traczów

         7      +  Mariusza Bombola

Środa  2.12.2020.                                     

6       + Jerzego Ciszewskiego

       7       + Roberta Wilka

       7       + Mieczysława, Władysława, Mariannę

                   Boćków

Piątek 4.12.2020.

6     +  Mariannę, Józefa, Stanisława, Annę,

  1. Tomasza Michalskich

     7     +  Annę, Urbana, Mariana Kaliszczaków

     7     +  Grzegorza Różyckiego [13/13]

   16     +  Krzysztofa Balasińskiego [2/3]

Niedziela 6.12.2020.

6  + Lucjana, Teresę Głąbałów

  10  + Stanisława Susika

           Genowefę, Bartłomieja Sokołów

  12  z a   p a r a f i a n

  16  + Michalinę, Stanisława Wilków

Intencje mszalne 23.11-29.11.2020

Poniedziałek 23.11.2020.

       6,30   + Mariusza Bombola

          7     + Ewę, Zygmunta Zająców

          7     + Romana, Zbigniewa, Jerzego, Genowefę

                    Przybył

Czwartek  26.11.2020.

6,30  + Andrzeja Stańczyka

        7    + Krystynę Danielik

        7   +  Genowefę Przybył

Sobota  28.11.2020.

6,30  +  Zdzisława Jastrzębskiego. Jadwigę Chachuła

             Honoratę, Jana Szczegielniaków

    7   +  Edwarda, Stefanię Tomczyków

    7   +  Grzegorza Świądra

    7   +  Andrzeja Przybyło – 30 dz. śm.

  16   +  Lucynę Białowąs

Wtorek  24.11.2020.

      6,30    +  Mariannę, Feliksa Krzysztofików

                     i ich dzieci

         7      +  Roberta Wilka

         7      +  Wandę, Antoniego Wacha [3/7]

Środa  25.11.2020.                                     

6,30     + Genowefę Mądrala

       7       + Krzysztofa Balasińskiego [1/3]

       7       + Stanisława, Mariannę, Jana, Witolda,

                   Jerzego Skibów

Piątek 27.11.2020.

6,30   +  Henryka Ciacha [3/7]

     7     +  Mariusza Bombola

     7     +  Eugeniusza Wojciechowskiego [1/3]

     7     +  Stanisława Śpiewaka – 30 dz. śm. 

Niedziela 29.11.2020.

    6  + Grzegorza Różyckiego [12/13]

  10  + Bolesławę, Stanisława Zbigniewa

            Kacprzyków

  12  z a   p a r a f i a n

  16  + Wincentego, Józefę Wiatrów

            CR Wiatrów

Intencje mszalne 16.11-22.11.2020

Poniedziałek 16.11.2020.

6,30   + Mariannę Niedzwiecką

          7     + Sławomira Wieczorka

          7     + Henryka, Leszka Smardzewskich

          7     + Wiesława Polewczyka – 30 dz. śm.

Czwartek  19.11.2020.

6,30  + Wandę, Antoniego Wachów

        7    + Henryka Ciacha [2/7]

        7   +  Eugeniusza Wojciechowskiego

        7   +  Urszulę Ciach  – 30 dz. śm.

Sobota  21.11.2020.

6,30  +  Grzegorza Różyckiego [11/13]

    7   +  Ewelinę Rudowską – 1 r. śm.

    7   +  Bogdana Olczykowskiego

             Janinę, Kazimierza Pabijańskich

    7   +  Mariannę Tomczyk – 30 dz. śm.

  16   o Boże błogosł. w 30 r. śl. Janiny i Witolda

         Szczytowskich

Wtorek  17.11.2020.

6,30    +  Mariusza Bombola

         7      +  Roberta Wilka

         7      +  Genowefę Mądrala

         7      + ks. prałata Stanisława Madeja

Środa  18.11.2020.                                     

    6,30     + Mariusza Bombola

       7       + Krzysztofa Balasińskiego

       7     + Jerzego, Stanisława, Stanisławę Świądrów

Piątek 20.11.2020.

6,30   +  Mariana, Sławomira, Grzegorza, Wiesławę

                 Ambroszczyków i CR

  6,30   + Ewelinę Rudowską – 1 r. śm.

     7     o Boże błogosł. dla ks. Rafała – Imieninowa

     7     + Andrzeja Stańczyka

Niedziela 22.11.2020.

8  + Krystynę Świderską

  10  + Stanisławę, Franciszka, Janusza Kujawów

  12  o Boże błogosł. dla członków naszego chóru

        parafialnego

  16  + Annę Kałużyńską

Intencje mszalne 9.11-15.11.2020

Poniedziałek 9.11.2020.

   6,30   + Antoniego, Wandę Wachów

          7     + Jerzego Przybył

          7     + Genowefę Mądrala

          7     + Danutę Głąbała

Czwartek  12.11.2020.

6,30  + Mariusza Bombola

        7    + Andrzeja Stańczyka

        7   +  Mariana Bernackiego

                 Stanisława, Józefę, Leokadię Rojków

        7   +  Piotra Tomasika  – 30 dz. śm.

Sobota  14.11.2020.

6,30  +  Grzegorza Świądra

7   +  Tadeusza Wiatra. Magdalenę Świąder

 7   zbiorowa za zmarłych

16   + Urszulę, Jana, Mariana, ks. Bogumiła Polinceuszów

Wtorek  10.11.2020.

6,30    +  Sławomira Wieczorka – 2 r. śm.

         7      +  Andrzeja Stańczyka

         7      +  Eugeniusza Wojciechowskiego

Środa  11.11.2020.                                     

6,30     + Henryka Ciacha [1/7]

       7       + Roberta Wilka

       7       + Krzysztofa Balasińskiego

Piątek 13.11.2020.

6,30   +  Stanisławę Michalską – r. śm.

     7     +  Grzegorza Różyckiego [10/13]

     7     +  Czesława Ciacha – 40 r. śm.

   16     w int. Ojczyzny, Ojca św., mediów katol.

Niedziela 15.11.2020.

8  +  Janinę Nowakowską

10  o Boże błogosł. w 70 r. ur. Teresy Witkowskiej

12  z a    p a r a f i a n

16  + Sylwestra Smardzewskiego – 11 r. śm.

Intencje mszalne 2.11-8.11.2020

Poniedziałek 2.11.2020.

      8    + Genowefę Mądrala

         10    + Józefa Płuciennika

                    Andrzeja Snochowskiego

                    Łukasza Ścieglińskiego

         16    + Jana, Franciszka, Irenę, Anielę, Jana

                    Woźniaków

Czwartek  5.11.2020.

6,30  + Grzegorza Różyckiego [9/13]

        7    o Boże błogosł. dla Sławomira Reka

        7   + Stanisława, Sławomira Mądralów

        7   + Feliksa Biegałę – 30 dz. śm.

Sobota  7.11.2020.

6,30  +  Grzegorza Świądra

    7   +  Andrzeja Stańczyka

    7   o Boże błogosł. w 18 r. ur. Anieli Nebelskiej

  16   o Boże błogosł. w 10 r. ślubu Małgorzaty i

         Karola Dutkiewiczów

  16 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Weroniki Bednarczyk

Wtorek  3.11.2020.

6,30    + Mariannę Kowalska – 3 r. śm.

         7      + Henryka Ciacha

         7      + Stanisława Smardzewskiego – 16 r. śm.

Środa  4.11.2020.                                     

6,30     + Stanisławę, Kazimierza Zielińskich

       7       + Eugeniusza Wojciechowskiego

       7       + Mariusza Bombola

Piątek 6.11.2020.

6,30   + Tadeusza, Genowefę Mądrala

     7     +  Krzysztofa Balasińskiego

     7     +  Mariana Polinceusza – 7 r. śm.

   16     +  Roberta Wilka

Niedziela 8.11.2020.

8  + Dorotę Tracz. Mariannę, Stanisława,

           Franciszka, Józefa, Zofię Płucienników

  10  + Jana Kałużyńskiego – 2 r. śm.

  12  z a    p a r a f i a n

  16  + Renatę Morawską

Intencje mszalne 26.10-1.11.2020

Poniedziałek 26.10.2020.

      

6,30  + Piotra i Tadeusza Rudzkich

           7    + Genowefę Mądrala

           7    + Antoniego, Wandę Wachów

Środa  28.10.2020.                                     

6,30     + Grzegorza Różyckiego [8/13]

       7       + Krzysztofa Balasińskiego

       7       + Andrzeja Stańczyka

Piątek 30.10.2020.

6,30   + Jana, Juliannę, Mariannę, Bronisława,

               Jacka, Jana Rolników

     7     + Marię Niedźwiecka

     7     + Jerzego Nebelskiego i rodziców obojga          stron

Niedziela 1.11.2020.

8  + Anielę, Wacława Gliszczyńskich

           Reginę, Mariana Lareckich

  10  + Stanisława, Zofię, Mieczysława Kałużyńskich

  12  z a    p a r a f i a n

  16  + Jarosława Jabłońskiego

Wtorek  27.10.2020.

6,30    + Mariusza Bombola

         7      + Eugeniusza Wojciechowskiego

         7      + Henryka Ciacha

Czwartek  29.10.2020.

6,30  +  Wiktora, Mariannę, Annę, Antoniego

                  Morawskich

        7    + Stanisławę, Antoniego Patyków

                 Józefa Bernackiego

        7   + Norberta, Stanisława Smardzewskich

                Zbigniewa Skorodzienia

        7   + ks. prałata Stanisława Madeja – 30 dz. śm.

Sobota  31.10.2020.

6,30 o Boże błogosł. w 25 r. ślubu Anety i

        Stanisława Malickich; w18 r. ur. Emila i 5 r. ur.

        Leny

    7   + Tadeusza Wiatra z Daleszewic

    7   + Grzegorza Świądra 

Intencje mszalne 19.10-25.10.2020

Poniedziałek 19.10.2020.

            8  + Wandę, Antoniego Wachów

          10  + Antoninę, Stefana, Jana, Mariusza

                    Makowskich

          12  + Genowefę Mądrala

          17   za dusze w czyścu cierpiące

Środa  21.10.2020.                                     

8  + Grzegorza Świądra

         10  + Marka, Jerzego Lenartów

                  Mariannę, Franciszka, Aleksandra Sieroń

         12  + Henryka Ciacha

      17  + Bogusława Brzozowskiego i jego rodziców

      17  + Genowefę, Władysława Snochowskich

Piątek 23.10.2020.

6,30   + Romana, Zbigniewa, Jerzego,

               Genowefę Przybył

     7     + Stanisławę, Kazimierza Zielińskich

     7     w pewnej intencji

Niedziela 25.10.2020.

8   z a   p a r a f i a n

  10  + Stefana Goskę. Józefę Krzysztofik

  12  o Boże błogosł. dla Roberta Wilka w 18 r. ur.

  16  + Tadeusza Wnuka

            Władysława, Antoninę Kędziorów

Wtorek  20.10.2020.

8  + Zdzisława Gliszczyńskiego

          10  + Grzegorza Różyckiego [7/13]

          12  + Andrzeja Stańczyka

          17  + Jana, Genowefę, Stanisława, Józefa,

                   Mariana Puchałów

Czwartek  22.10.2020.

6,30  +  Krzysztofa Balasińskiego

        7  o uwolnienie i błogosławieństwo dla Macieja

        7    + Eugeniusza Wojciechowskiego

Sobota  24.10.2020.

6,30 + Irenę, Jana Rzeźników

    7   + Mariannę, Władysława, Kazimierza Gustów

    7   + Zofię, Jana Świderskich

    7   + Edwarda Sztanderę – 30 dz. śm

Intencje mszalne 12.10-18.10.2020

Poniedziałek 12.10.2020.

6,30  za żołnierzy poległych w II wojnie

                 światowej

           7    +  Grzegorza Różyckiego [6/13]

           7    +  Genowefę Mądrala

Środa  14.10.2020.                                     

6,30   +  Krzysztofa Balasińskiego

         7     + Mariannę, Leona, Andrzeja, Grzegorza

                    Wachów

         7     + Jadwigę – 28 r. śm., Mariana – 10 r. śm.

                   Morawskich

Piątek 16.10.2020.

6,30   + Tadeusza Wiatra z Daleszewic

     7     + Grzegorza Różyckiego

     7     + Andrzeja Stańczyka

Niedziela 18.10.2020.

8  + Zofię, Stanisława Martyków CR Martyków

  10  + Stanisława Wacha i jego rodziców

           Antoniego, Bogdana, Krzysztofa Budzińskich

  12  z a   p a r a f i a n  

  16  + Stanisława Zycha

Wtorek  13.10.2020.

6,30  +  Eugeniusza Wojciechowskiego

           7    +   Jerzego Przybyłę

           7    +   Jerzego Przybyłę

         17    w int. Ojca św., Ojczyzny,  mediów katol.

Czwartek  15.10.2020.

6,30  +  Henryka Ciacha

        7    +  Grzegorza Świądra

        7    + Zbigniewa, Jana, Zdzisława Skorodzień

                 Norberta, Stanisława Smardzewskich

        7    + Tadeusza Garbalskiego – 30 dz. śm.

Sobota  17.10.2020.

6,30 + Irenę, Jana, Józefa, Mariannę

            Juszczykowskich

    7   o Boże błogosł. dla Magdaleny i Adama

    7   o Boże błogosł. dla Anny i Wojciecha

         Ambroszczyków i ich dzieci w 20 r. ślubu

    7  + Helenę, Jana Stachniak i ich dzieci

  15   ślubna: Zajma – Pisiołek

Intencje mszalne 28.09-04.10.2020

Poniedziałek 28.09.2020.

6,30  + Tadeusza Nagiela     

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    o Boże błogosł. dla Wacława Stępnia

                  i Siostry Aliny

          7    + Genowefę Ciszewską – 30 dz. śm.  

Środa  30.09.2020.                                     

6,30   o Boże błogosł. dla Zofii i Zdzisława – o

                uwolnienie z nałogów

         7    ost.  greg.

         7     + Grzegorza Różyckiego [4/13]

Piątek 2.10.2020.

6,30   o Boże błogosł. dla Justyny Danielik w 18 r. I błogosł. w rodzinie

     7     + Genowefę Mądrala

     7     + Honoratę, Jana Szczegielniaków

            Zdzisława Jastrzębskiego. Jadwigę Chachuła

Niedziela 4.10.2020.

8  o Boże błogosł. dla Małgorzaty i Adama Bilewiczów w r. ślubu

  10  + Franciszka i Zofię Mrowińskich

  12  z a   p a r a f i a n  i   g o ś c i

  16  + Teresę i Józefa Snochowskich

Wtorek  29.09.2020.

6,30  + Janinę, Feliksa Adamczyków

           7       greg.

           7     + Antoniego i Juliannę Trojanowskich

           7     + Teresę i Pawła Boćków

Czwartek  1.10.2020.

6,30  + Marcina Sieronia. Zofię, Jana Głąbałów

        7    + Jana, Mariana, Wawrzyńca, Franciszkę

                 Juszyńskich

        7    + Henryka Ciacha

        7    + Danutę Głąbała  –  30 dz. śm.

Sobota  3.10.2020.

6,30 o Boże błogosł. dla Janiny i Stefana

    7   + Annę, Stanisława Woźniaków

    7   + Józefa Słodkowskiego

16 o Boże błogosł. dla Barbary i Józefa Rutowiczów

     – w 50 rocznicę ślubu

Intencje mszalne 21.09-27.09.2020

Poniedziałek 21.09.2020.

6,30  o Boże błogosł. w 18 r. ślubu Teresy i

                 Michała Grzywaczów i ich dzieci

        6,30  + Tadeusza Przybyłę        

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    + Mariusza Króla – 1 r. śm.

Środa  23.09.2020.                                     

6,30   + Barbarę, Jana, Helenę Wachów

         7     greg.

         7     +  Barbarę, Sebastiana Rudowskich

                    Marię, Feliksa Nowaków

         7     +  Krzysztofa Polenceusza – 30 dz. śm.

Piątek 25.09.2020.

6,30   + Tadeusza Szlęzaka  [12/12]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Zygmunta Śpiewaka – 9 r. śm.

               Irenę, Józefa, Łucję Trojanowskich

Niedziela 27.09.2020.

8  greg.

  10  o Boże błogosł. w 18 r. urodzin Dawida

        Laskowskiego

  12  z a   p a r a f i a n

  16  + Wacława, Aleksandrę Papierników

Wtorek  22.09.2020.

6,30  + Janinę, Czesława Michalskich

           7       greg.

           7     +  Grzegorza Różyckiego [3/13]

           7     o zdrowie dla Ignasia, Franciszka,

                  wszelkie łaski i dar rodzeństwa

Czwartek  24.09.2020.

6,30  o Boże błogosł. dla Karoliny, Piotra i

              rodziny

        7    greg.

        7    + Ewelinę Rudowską [2/2]

Sobota  26.09.2020.

6,30    + Barbarę, Sebastiana, Ewelinę Rudowskich

    7   greg.

    7   + Tadeusza Przybyłę

    7   + Henryka Ciacha

  18    + Janinę, Antoniego Szczytowskich

Intencje mszalne 14.09-20.09.2020

Poniedziałek 14.09.2020.

6,30  + Józefę, Władysława Jędrzejczyków Mariannę, Wojciecha Wiatrów, Łukasza Rzeźnika

           7    greg. Rafała Błońskiego

           7    + Zofię Babską [5/5]

           7    o Boże błogosł. w 39 r. śl. Barbary i Zdzisława Staciwów

Środa  16.09.2020.                                     

6,30   + Grzegorza Różyckiego  [2/13]

         7     greg.

         7     + Edwarda Szymczyka

         7     + Andrzeja, Czesława Kurzyków

 

Piątek 18.09.2020.

6,30   + Ewelinę Rudowska [1/2]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Henrykę, Aleksego Pacyniaków

               Bolesławę, Stanisława Garbalskich

     7     + Eugenię Biczyk – 30 dz. śm.

Niedziela 20.09.2020.

8  greg.

  10  o Boże błogosł. w 20 r. ślubu Anny i Mariusza Borończyków

  12  z a   p a r a f i a n

  16  o Boże błogosł. w 30 r. ślubu Beaty i Zbigniewa Smardzewskich

Wtorek  15.09.2020.

6,30  + Teodorę Sitkowską

           7       greg.

           7     +  Henryka Ciacha

           7     +  Stanisławę Krawczyk

Czwartek  17.09.2020.

6,30  +  Antoninę, Stanisława Boksów

        7    greg.

        7    + Janinę, Piotra Grabowskich

                 Józefę, Feliksa Kostrzewów

        7    + Mariannę Stańczyk – 30 dz. śm.

Sobota  19.09.2020.

6,30    + Franciszka, Teresę, Dionizego, Tomasza

               Smaków. CR Smaków

    7   greg.

    7   + Tedusza Szlęzaka [11/12]

    7    + Krystynę Danielik

  15    ślubna: Krzysztoń – Rzeźnik

  18    + Romana Otrębę

  18    + Romana Jakubowskiego

Intencje mszalne 06.09-13.09.2020

Poniedziałek 7.09.2020.

6.30  + Teodorę Sitkowską  [1/2]

7    greg. Rafała Błońskiego

7    + Henryka Ciacha

7    + Romana Rożeja – 20 r. śm.

Środa  9.09.2020.                                     

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego [12/12]

7     greg.

7     + Krystynę Augustyńską [8/8]

7     + Franciszka Mijasa

Piątek 11.09.2020.

6.30   + Tadeusza Szlęzaka [10/12]

7     greg. +  Rafała Błońskiego

7     + Wiesława Wojciechowskiego – 1 r. śm.

Niedziela 13.09.2020.

8  greg.

10  o Boże błogosł. w 80 r. ur. Anny Kowalskiej

12  w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

16  + Jana, Marię, Władysława, Jana, Genowefę Ambroszczyków

Wtorek  8.09.2020.

Święto Narodzenia M.B.

8      greg.

10      za zmarłe członkinie KŻR M.B. Nieustającej Pomocy

12     o Boże błogosł.  dla Weroniki i Michała Król w 1 r. ślubu

16     o Boże błogosł. dla Beaty i Mariusza Wujków i ich dzieci w r. ślubu

Czwartek  10.09.2020.

6.30  +  Grzegorza Różyckiego [1/13]

6.30  +  s. Konstancję Śpiewak – 30 dz. śm.

7    greg.

7    + Lucjana Sikorę

Sobota  12.09.2020.

6.30  o Boże błogosł. dla Jakuba Czerneckiego –  w 18 r. ur.

7   greg.

7   + Franciszka i Zdzisława Darochów

18   + Juliannę, Kazimierza, Henryka, Longina, Helenę, Danutę Wojciechowskich

Intencje mszalne 31.08-06.09.2020

Poniedziałek 31.08.2020.

6,30  o Boże błogosł. w r. ślubu Dominiki i Dawida Pacyniaków    

           7    + Wiesława Wojciechowskiego [11/12]

           7    + Bartosza Glandę – 26 r. śm.

           7    + Stanisława  Reka – 10 r. śm.

Środa  2.09.2020.                                     

6,30   +  Zdzisława Świątka [10/10]

         7     greg.

         7     + Annę, Walentego Borowców

         7     + Antoniego – r. śm., Zofię Bagieńskich

Piątek  4.09.2020.

6,30   + Krystynę Augustyńską [7/8]

     7     greg. +  Rafała Błońskiego

     7     + Łukasza Ścieglińskiego

               Józefa Płuciennika

              Andrzeja Snochowskiego

   18      +  Henryka Ciacha

Niedziela 6.09.2020.

8  greg.

  10  + Mariannę, Henryka Sztanderów

           Genowefę, Stanisława Kwaśniewskich

  12  + o. Tomasza Michalskiego

  16  + Jana Korgula

Wtorek  1.09.2020.

6,30   + Tadeusza Wilka – 20 r. śm.

            7      greg. + Rafała Błońskiego

            7      + Bronisławę, Antoniego, Mariana

                       Kowalskich

Czwartek  3.09.2020.

6,30  + Teodorę Sitkowską

        7    greg.

        7    o Boże błogosł. dla o. Grzegorza i s. Teresy

Sobota  5.09.2020.

6,30  + Grzegorza Różyckiego

 6,30  o Boże błogosł. w 18 r. ur. Natalii Kostrzewa

    7   greg.

    7   + Tadeusza Szlęzaka [9/12]

 16,30 ślubna: Świąder – Benesiewicz

  18   + Renatę Morawską

Intencje mszalne 24.08-30.08.2020

Poniedziałek 24.08.2020.

6.30  + Franciszka, Mariannę, Andrzeja Smyczyńskich

 7    greg. Jana,  Tesę Chmielewskich

 7    + Grzegorza Różyckiego

Środa  26.08.2020.                                     

6.30   +  Zofię Babską [4/5]

7     greg.

7    + Zdzisława Świątka [9/10]

Piątek  28.08.2020.

6.30   + Henryka Ciacha

7     greg. + Jana, Teresę Chmielewskich

7     + Tadeusza Szlęzaka [8/12]

7     + Kazimierza Cala – 30 dz. śm.

Niedziela 30.08.2020.

ost. greg.

10  z a    p a r a f i a n

12  o Boże błogosł. w 50 r. ślubu Heleny  i Henryka  Ciachów

16   o Boże błogosł. w 25 r. ślubu  Renaty i Krzysztofa Kutelów

Wtorek  25.08.2020.

6.30   + Andrzeja Snochowskiego i jego rodziców

7      greg.

7      + Wiesława Wojciechowskiego  [10/12]

Czwartek  27.08.2020.

6.30  + Radosława Mędreckiego [2/2]

7    greg.

7    + Janinę, Jana Pełów

Sobota  29.08.2020.

6.30  + Krystynę Augustyńską [6/8]

 6.30  + Henrykę Woźniak – 30 dz. śm.

7   greg.

7   + Helenę, Czesława Ignerowiczów, Marię Cieśla

16 ślubna: Bugała – Skibińska

18   o Boże błogosł. dla Krzysztofa i Moniki         Augustyńskich oraz Anny i Łukasza          Daniłowiczów

Intencje mszalne 17.08-23.08.2020

Poniedziałek 17.08.2020.

6,30  + Zofię Babską [3/5]

7    greg. Jana, Teresę Chmielewskich

7    +  Mariannę, Franciszka  Eliaszów  CR Eliaszów

Środa  19.08.2020.                                     

6,30   + Wiesława Wojciechowskiego [9/12]

7     greg.

7     + Genowefę Gusta – 9 r. śm.

 Piątek  21.08.2020.

6,30   + Henryka Ciacha

7     greg. + Jana, Teresę Chmielewskich

7     + Krystynę Augustyńską [5/8]

 Niedziela 23.08.2020.

8   greg.

10   o zdrowie, Boże błogosł. dla dzieci, wnucząt i   prawnucząt Zofii Polinceusz

12   dziękczynienie za zbiory  –  d o ż y n k i

16    + Jacka Morawskiego

 

Wtorek  18.08.2020.

6,30   + Tadeusza Szlęzaka [7/12]

7      greg.

7      + Bożenę Głąbała,  Antoniego, Mariannę Morawskkich                       Marię, Adama Baranowskich

7      + Stanisława Wojciechowskiego – 30 dz. śm

Czwartek  20.08.2020.

6,30  o Boże błogosł. dla członków Stowarzyszenia             Krwi Chrystusa

7    greg.

7    + Zdzisława Świątka  [8/10]

Sobota  22.08.2020.

6,30 o Boże błogosł. dla Władysławy i Marka  Miśkiewiczów i ich dzieci

7   greg.

7   + Józefa Gwaderę

18   o Boże błogosł. w 39 r. śl. Grażyny i          Bogusława Michalskich