Intencje mszalne 01.06-07.06.2020

Poniedziałek – Maryi Matki Kościoła 01.06.2020.

 

8:00 + Apolonię, Jana, Stanisława Sowów

10:00 + Grzegorza Różyckiego

12:00 o Boże błogosł. dla Edyty i Marka Gwaderów i ich dzieci w kolejną r. ślubu

16:00 + Jacka Morawskiego

 

Środa  03.06.2020.                                     

     

6:30 +  Wiesława Wojciechowskiego

6:30 +  Tadeusza, Elżbietę Szlęzaków

7:00 +  Jana, Anielę. CR Mądralów i Szkatułów

7:00 o Boże błogosł. w 25 r. śl. Wiolety i Jerzego Makowskich

 

Piątek  05.06.2020.

6:30 o Boże błogosł., opiekę M.B. dla Marii i Roberta Pietrzyków i ich dzieci w 21 r. ich ślubu

7:00 +  Emilię Dobryjan

7:00 +  Janinę i Tadeusza Wiatrów z Sylwerynowa

 

Niedziela 07.06.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Józefy Biniek i Zbigniewa Kiełbusa

10:00 + Wiesławę Kostrzewa

12:00 o Boże błogosł., opiekę M.B. dla pracowników Ceramika Paradyż

16:00 + Józefa Płuciennika

 

Wtorek  02.06.2020.

     

6:30 + Zdzisława Jastrzębskiego Jadwigę Chachuła Honoratę, Jana Szczegielników

7:00+ Krystynę Augustyńską

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego, Józefa Płuciennika, Andrzeja Snochowskiego

7:00 + Krystynę Danielik  – 30 dz. śm.

 

Czwartek  04.06.2020.

6:30 +  Franciszka i Genowefę Walaszczyków

7:00 +  Henryka Ciacha

7:00 + Zdzisława Świątka

 
 

Sobota  06.06.2020.

 

6:30 + Mariana, Władysławę CR Świderskich

7:00 + Elżbietę Duszyńską. CR Duszyńskich, Wójcików i Polewczyków

7:00 + Norberta, Stanisława Smardzewskich. Zbigniewa Skorodzienia

7:00 o Boże błogosł., szczęśliwe zbiory dla mieszkańców kol. Popławy

12:00 o Boże błogosł., dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.

Intencje z poprzednich tygodni.

Intencje mszalne 25.05-.31.2020

Poniedziałek 25.05.2020.

 

6.30  +   Tadeusza Szlęzaka

 7    +   Stanisława Juźwika,   CR Juźwików i Komorowskich

7    o Boże błogosł. dla ks. Hieronima               Średnickiego

 

Środa  27.05.2020.                                     

     

6.30   +  Józefę Barańską [2/4]

7     +  Marię, Bronisławę, Stanisława                    Bartyzelów

7     +  Wiesława Wojciechowskiego

 

Piątek  29.05.2020.

6.30   +  Emilię Dobryjan

7    +  Bolesława Borkowskiego

7    +  Zofię Babską

 

Niedziela 31.05.2020.

8   + Mieczysława, Jana Sieroniów

10   + Wandę, Teodora Przybyłów

12   z a    p a r a f i a n

16   + Jana, Anielę, CR Mądralów

 

Wtorek  26.05.2020.

         

6.30  + Józefę Smardzewską

7     + Krystynę Augustyńską

7     + Bożenę Głąbała

7     + Ewę, Zygmunta Zająców – 30 dz. śm.

 

Czwartek  28.05.2020.

6.30    + Urszulę Łubowską

7      + Grzegorza Różyckiego

7       + Zdzisława Świątka

 
 

Sobota  30.05.2020.

 

6.30   + Anielę, Franciszka Morawskich

7    + Mariannę, Stanisława Ciachów,                    Rodziców obojga stron, CR Ciachów i Przybyłów

7     + Mariana, Helenę, Tadeusza, Witolda,  Wiesława, Andrzeja Puchałów

Intencje mszalne 18.05-.24.2020

Poniedziałek 18.05.2020.

 

      6,30  +   Mieczysława Oleksika – 12 r. śm.

         7    +   Bogdana – 9 r. śm., Helenę,
                    Władysława Wiatrów

         7    +   Wiesława Wojciechowskiego

 

Środa  20.05.2020.                                     

      6,30   +  CR Traczów i Szwagrzyków

         7     +  Krystynę Augustyńską

         7     +  Zdzisława Świątka – 1 r. śm.

 

Piątek  22.05.2020.

    6,30   +  Tadeusza Szlęzaka

        7    +  Józefę Smardzewską – 2 r. śm.

        7    +  Norberta, Stanisława Smardzewskich

                  Zbigniewa Skorodzienia. Jana, Anielę

                   Woźniaków

 

Niedziela 24.05.2020.

    8   + Alinę zd. Krzyszkowską

  10   o Boże błogosł. dla o. Grzegorza i s. Teresy

  12   z a    p a r a f i a n

  16   + Janusza, Stanisławę, Franciszka Kujawów

 

Wtorek  19.05.2020.

          6,30  + Józefę Barańską [1/4]

            7     + Tadeusza, Bogdana Olczykowskich

            7     + Jana Korgula [4/5]

 

Czwartek  21.05.2020.

     6,30     o Boże błogosł. dla małżonków:

                 Anny i Marcina

        7       o Boże błogosł. dla ks. Kapelana

                 Jana Medaja –  Imieninowa

        7       + Zofię Babską

 
 

Sobota  23.05.2020.

 

     6,30   + Adama Białowąsa – 25 r. śm.

     6,30   + Mariana Puchałę [4/5]

         7    + Jana Malika

         7    o Boże błogosł. dla Ireneusza

               Perlikowskiego – 50 r. ur.

         7    o Boże błogosł. dla Janiny Białowąs w

               85 r. ur. i błogosł. dla Iwony Stępniewskiej

                w 43 r. ur.

Intencje mszalne 11.05-17.05.2020

Poniedziałek 11.05.2020.

 

6:30 + Wiesława Wojciechowskiego

7:00 + Mariana Puchałę [3/5]

7:00 + Annę, Jana, Bolesława Kołodziejczyków

 

Środa  13.05.2020.                                     

6:30 +  Józefę Barańską

7:00 +  Jacka Morawskiego [6/6]

7:00 +  Piotra Zalegę

18:00 w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

18:00 o Boże błogosł., szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Feliksowa

 

Piątek  15.05.2020.

6:30 + Andrzeja Borkowskiego

7:00 + Jana, Anielę, Franciszka, Irenę, Jana Woźniaków

7:00 + Zofię, Antoniego Bagieńskich

 

Niedziela 17.05.2020.

8:00 + Grzegorza Michalskiego

10:00 o Boże błogosł. dla Zbigniewa Laskowskiego

12:00 z a    p a r a f i a n

16:00 + Stanisława, Władysławę Antosów

 

Wtorek  12.05.2020.

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Łucję, Aleksandra Dolotów

7:00 + Jana, Jakuba Grochalów,Stanisława, Stanisławę Michalskich

7:00 + Teresę Sieroń – 30 dz. śm.

 

Czwartek  14.05.2020.

6:30 + Jana Korgula [3/5]

7:00 + Józefę, Antoniego, Mariana, Tadeusza Ciszewskich

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego, Józefa Płuciennika, Andrzeja Snochowskiego

7:00 + Jana Karkochę – 30 dz. śm.

 
 

Sobota  16.05.2020.

 

6:30 +  Bogdana Olczykowskiego,Janinę, Kazimierza Pabijańskich

7:00 + Genowefę, Feliksa Krzysztofików,Michalinę, Stanisława Wychowałków

7:00 o Boże błogosł. dla Natalii Otręba w 18 r.ur

7:00 o Boże błogosł. i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Daleszewic

Intencje mszalne 04.05-10.05.2020

Poniedziałek 04.05.2020.

 

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Janinę, Henryka Lewandowskich

7:00 o Boże błogosł. w 80 r. ur. Zofii Janik

 

Środa  06.05.2020.                                     

6:30 + Jana Korgula  [2/5]

7:00 + Józefa, Agatę Morawskich

7:00 + Wandę, Jana, Anielę, Stanisława Głąbałów

 

Piątek  08.05.2020.

6:30 + Norberta, Stanisława Smardzewskich, Zbigniewa Skorodzienia

7:00 + Wacława, Lucję Wiadernych

7:00 + Feliksę, Stanisława, Franciszka Michalskich. CR Michalskich

 

Niedziela 10.05.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Księży pracujących w naszej Parafii

10:00 z a    p a r a f i a n

12:00  Boże błogosł. dla Tomasza Wilka w 50 r. ur., i w r. ur.  Mateusza

16:00 + Eugeniusza, Mariusza Bomblów CR Nojków i Bomblów

 

Wtorek  05.05.2020.

6:30 + Jana Wilczkowskiego [5/5]

7:00 + Piotra Szallę [2/2]

7:00 + Mariana Puchałę

 

Czwartek  07.05.2020.

6:30 o zdrowie i Boże błogosł. dla ks.  Anatola

7:00 + Irenę, Feliksa Gwaderów. Magdalenę Przybyła

7:00 + Jacka Morawskiego [5/6]

 
 

Sobota  09.05.2020.

 

6:30 +  Mariannę, Michała Bernasów

7:00 +  Zofię, Stanisława Grochalów Bronisławę, Stanisława Sołtysiaków

7:00 +  Stanisława, Michalinę Wychowałków Władysławę, Adama Białowąsów

Intencje mszalne 27.04-.03.05.2020

Poniedziałek 27.04.2020.

 

6:30 + Jana Wilczkowskiego [4/5]

6:30 + Kazimierza Kiełtyka – r. śm.

7:00 greg. + Bogdana i Jarosława Jabłońskich

7:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Natalii Borończyk

7:00 + Marię Niedzwiecką – 30 dz. śm.

 

Środa  29.04.2020.                                     

6:30 +  Zofię Kurzyk  [3/3]

7:00 greg.

7:00 o Boże błogosł. w 20 r. śl. Anny i Sławomira Pilarskich

 

Piątek  1.05.2020.

6:30 + Jacka Morawskiego [4/6]

7:00 greg. + Bogdana, Jarosława Jabłońskich ostatnia

7:00 + Józefę, Józefa Pilarskich Jana, Mariana Brzozowskich

 

Niedziela 3.05.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Strażaków OSP z Parafii

10:00 o Boże błogosł. dla Mai, Marii, Michała, Zofii Skolmowskich

12:00 za  parafian

16:00 + Henryka Kurzyka

 

Wtorek  28.04.2020.

6:30 + Wiesława Wojciechowskiego

7:00 greg.

7:00 + Jana Korgula [1/5]

7:00 o Boże błogosł. w 60 r. ur. Haliny Michalskiej i błogosł. w rodzinie

 

Czwartek  30.04.2020.

6:30 + Mariana Puchałę [2/5]

7:00 greg.

7:00 + Franciszkę, Mieczysława Purgatów

 
 

Sobota  2.05.2020.

 

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Franciszkę, Stanisława Rutowiczów, Jadwigę Grabka

7:00 o Boże błogosł. dla Beaty i Stanisława Biegałów w r. śl. i błogosł. dla dzieci

Intencje mszalne 20.04-26.04.2020

Poniedziałek 20.04.2020.

 

6:30 + Zofię Kurzyk [2/3]

7:00 greg. + Bogdana i Jarosława Jabłońskich

7:00 + Jana Korgula

 

Środa  15.04.2020.                                     

6:30 + Jana Grabowskiego  [3/3]

7:00 greg.

7:00 o Boże błogosł. w 80 r. ur. Janiny Szwed

7:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Marka Morawskiego

 

Piątek  17.04.2020.

6:30 + Jana Malika [4/4]

7:00 greg. + Bogdana, Jarosława Jabłońskich

7:00 o Boże błogosł. dla Elizy, Malwiny,Seweryna Smardzewskich

7:00 o Boże błogosł. w r. ślubu Agaty i Dariusza Szymczyków

 

Niedziela 19.04.2020.

8:00 greg.

10:00 o zdrowie i Boże błogosł. dla Zofii Janik

12:00 o Boże błogosł. dla Ewy i Zbigniewa  Krajewskich w 30 r. ślubu

16:00 Marię, Zofię, Andrzeja, Feliksa Morawskich

 

Wtorek  14.04.2020.

6:30 + Mariana Olesia – r. śm.

7:00 greg.

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego.

Józefa Płuciennika

Andrzeja Snochowskiego

 

Czwartek  16.04.2020.

6:30 + Jacka Morawskiego [3/6]

7:00 greg.

7:00 + Zdzisława Świątka

 

 
 
 

Sobota  18.04.2020.

 

6:30 o Boże błogosł. w 95 r. ur. Kazimierza Wacha

7:00 greg.

7:00 + Andrzeja Snochowskiego i jego rodziców

7:00 + Jana Rolnika – 30 dz. śm.

16:00 o Boże błogosł. w 45 r. śl. Bożeny i Antoniego Mijasów

16:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Amelii Małeckiej

Intencje mszalne 13.04-19.04.2020

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2020.

8.00    gregorianka + Bogdana i Jarosława Jabłońskich
10.00 + Jana Grabowskiego (2/3)
10.00 + Jana, Władysławę Stańczyków
12.00 + Jana Korgula
12.00 + Stanisława, Norberta, Józefa, Stanisława Smardzewskich. Zbigniewa Skorodzienia
16.00 + Zofię Kurzyk (1/3)

Środa  15.04.2020.                                     

6.30   + Jana Wilczkowskiego (3/5)
7.00        gregorianka
7.00   + Jacka Morawskiego (2/6)
7.00   + Mariusza Bombola – 30 dz. śm.

 

Piątek  17.04.2020.

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego
7.00       gregorianka
7.00   + Mariannę, Jana Kałużyńskich

 

Niedziela 19.04.2020.

8.00   gregorianka
10.00   o Boże błogosławieństwo dla Czesławy i Zygmunta Tedów w 61 r. ślubu
12.00   o Boże błogosławieństwo dla Marianny i Henryka Grabowskich w 51 r. ślubu
16.00   o Boże błogosławieństwo dla Moniki i Ryszarda Jędrzejczyków w 15 r. ślubu

 

Wtorek  14.04.2020.

6.30 + Zofię Barańską
7.00     gregorianka
7.00 + Zdzisława Świątka

 

Czwartek  16.04.2020.

6.30   + Władysławę Stańczyk (2/2)
7.00       gregorianka
7.00   + Jana Malika (3/4)

 

 
 
 

Sobota  18.04.2020.

6.30   o Boże błogosławieństwo dla Jakuba Langowskiego w 18 r. ur.
7.00    gregorianka
7.00 + Mariana Puchałę (1/5)
16.00 + Genowefę, Bartłomieja Sokołów. Stanisława Susika.
 

 

Intencje mszalne 06.04-12.04.2020

Wielki Poniedziałek  06.04.2020.

6.30 + Jacka Morawskiego (1/6)
7.00    gregorianka + Bogdana i Jarosława Jabłońskich
7.00 + Zdzisława Świątka
7.00 + Aleksandrę Król – 30 dz. śm.
 

Wielka Środa  08.04.2020.                                     

6.30   + Władysława, Stanisławę Ignerowiczów – 30 r.śm.
7.00        gregorianka
7.00   + Jana, Urszulę, Mariana, ks. Bogumiła Polinceuszów

 

Wielki Piątek  10.04.2020.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa  12.04.2020.

6.00    za parafian i gości
10.00   gregorianka
10.00   + Adama Fijołka – 7 r. śm., CR Fijołków, Hybińskich, Nowaków, Odziemków.
12.00   o Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Artura Bagieńskich i ich dzieci w 23 r. ślubu.
12.00   o Boże błogosławieństwo w 18 r. ur. Michała Gonigroszka.
16.00   + Alicję, Tadeusza, Mirosława Smaków. Mariannę, Jana Brzeskich.

 

Wielki Wtorek  07.04.2020.

6.30 + Jana Malika (2/4)
7.00     gregorianka
7.00 + Mieczysława Szweda – 10 r. śm.
 

Czwartek  09.04.2020.

17.00   o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla naszych Księży
17.00    gregorianka

 

Wielka Sobota  11.04.2020.

18.00    gregorianka
18.00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary dla rodziny Bogusławy i Stanisława Tępińskich
18.00 + Tadeusza Przybyłę
 

 

Intencje mszalne 30.03-05.04.2020

 

Poniedziałek  30.03.2020.

6.30 +Jana, Leokadię, Andrzeja Snochowskich
7.00 + Jana Gustę – 19 r. śm.
7.00 + Sławomira Wieczorka
 

 

Środa  01.04.2020.                                         

6.30    o Boże błogosławieństwo dla s. Teresy Purgat
7.00   greg. + Jarosława, Bogdana Jabłońskich
7.00   + Stanisławę, Stanisława Świądrów

 

Piątek  03.04.2020.

6.30   + Jana Korgula
6.30   + Jacka Morawskiego
7.00   + gregorianka
7.00   + Genowefę Przybył – 30 dz. śm.
7.00   o Boże błogosławieństwo w 59 rocznicę ślubu Genowefy i Kazimierza Wachów

 

Niedziela  05.04.2020.

8.00    gregorianka
10.00   + Mariannę Snochowską
12.00   za parafian
16.00   + Helenę, Antoniego, Władysławę Bernasów. Kazimierę, Leona, Jana Marcinkiewiczów.

 

Wtorek  31.03.2020.

6.30 + Zdzisława Świątka
7.00 + Jana Malika (4/4)
7.00 + Jana Wilczkowskiego
7.00 + Marię, Feliksa Nowaków. Barbarę, Sebastiana Rudowskich. CR Nowaków i Ziółkowskich
 

 

Czwartek  02.04.2020.

6.30 + Zofię, Stanisława, Mieczysława Kałużyńskich
7.00   gregorianka
7.00 + Wicentego Wacha
7.00  o Boże błogosławieństwo w rocznicę ślubu Ireny i Józefa Bernackich
 

 

Sobota  04.04.2020.

6.30   + Jana Grabowskiego (1/3)
7.00    gregorianka
7.00    + Mariana Ambroszczyka jego dzieci: Sławomira, Grzegorza, Wiesławę i rodziców obojga stron.
16.00  o Boże błogosławieństwo w 50 rocznicę urodzin Stanisława Grabowskiego
 
 

 

 

Intencje mszalne 23.03-29.03.2020

 

Poniedziałek  23.03.2020.

6.30 + Sławomira Wieczorka
6.30 + Ryszarda Fitała
7.00 + Bronisława Wilka z Trojanowic
7.00 + Stanisława Jędrzejczyka
 

 

Środa  25.03.2020.                                          Święto Zwiastowania Pańskiego

8.00    + Łukasza Ścieglińskiego
10.00   + Sabinę, Aleksandra Kamińskich. Łucję, Władysława Ciesielskich
12.00    o Boże błogosławieństwo w 70 rocznicę ur. Marii Snochowskiej
16.00     + Andrzej Cupra i jego rodziców

 

Piątek  27.03.2020.

6.30   + Władysławę Stańczyk (1/2)
7.00   + Mariannę Firmowską – rocznica śmierci
7.00   + Jana Grabowskiego

 

Niedziela  29.03.2020.

8.00    + Bożenę Głąbała – 12 r. śmierci
10.00   + CR Janików i Jabłońskich
12.00   za parafian
16.00   + Jana, Weronikę, Antoniego Stolarskich.

 

 

Wtorek  24.03.2020.

6.30 + Zygmunta Białeckiego (5/5)
7.00 + Mariana Puchałę
7.00 + Zdzisława Świątka
 

 

 

Czwartek  26.03.2020.

6.30 + Jana Wilczkowskiego (1/5)
7.00 + Jana Malika
7.00 + Jana Korgula
 

 

 

Sobota  28.03.2020.

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego
6.30   + Antoniego Wacha – 30 dzień od pogrzebu
7.00    + Jacka Morawskiego
7.00    + Zofię Kurzyk
16.00  + Zdzisława Michalskiego – 25 r. śmierci.
16.00  + Alinę zd. Krzyszkowską