Intencje mszalne 3.08-9.08.2020

Poniedziałek 3.08.2020.

 

6,30  + Zofię Babską [1/5]

               7    greg. Jana, Teresę Chmielewskich

               7    + Łukasza Ścieglińskiego

                        Józefa Płuciennika.

                        Andrzeja Snochowskiego

Środa  5.08.2020.                                     

6,30   + Krystynę Augustyńską [3/8]

         7     greg.

         7     + Mareiana Gliszczyńskiego

         7     + Krystynę Śpiewak – 30 dz. śm.

na cmentarzu + Romana, Sławomira Janików

                    CR Janików i Jabłońskich

       24     + Teresę, Józefa Snochowskich

Czwartek  6.08.2020.

         8    greg.

       10    + Stanisława Reka

       10    + Jolantę Gąsiorowską

       10    + Jadwigę Grabowską – 40 r. śm.

  12,30    z a   p a r a f i a n   i   g o ś c i

       16    + Jana, Wandę Głąbałów

       16    + Czesława Krawczyka – r. Sm.

 Niedziela 9.08.2020.

   

8   o Boże błogosł. w 25 r. śl. Joanny i Mariusza

  10   o Boże błogosł. w 25 r. sl. Anny i Stanisława

         Grabowskich, ich dzieci, zięcia  i wnuka

  12 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Przemysława Sołtysa

  16  greg.

 

Wtorek  4.08.2020.

6,30   +  Radosława Mędreckiego [1/2]

            7      greg.

            7      + Tadeusza Szlęzaka [5/12]

            7      + Jana, Mariannę Polinceuszów

 Piątek  7.08.2020.

6,30   +  Henryka Ciacha

     7     greg. + Jana, Teresę Chmielewskich

     7     +  Janinę, Henryka Lewandowskich

   18     + Wiesława Wojciechowskiegto [7/12]

Sobota  8.08.2020.

 

6,30  + Zdzisława, Henrykę, Weronikę, Jana

               Świątków. Józefę, Stanisława, Jana

               Smardzewskich

      7    greg.

      7    + Jacka Morawskiego

      7    + Jana Rzońcę – 30 dz. śm.  

    16    ślubna: Janczak – Wiaderna

    18    + Zdzisława Świątka  [6/10]

Intencje mszalne 27.07-2.08.2020

Poniedziałek 27.07.2020.

 

6,30  + Annę, Stanisława Augustyńskich

                        Teodora Białeckiego

               7    + Jana, Janinę Piotrowskich

                        Stanisława, Rozalię Jałocha

               7    + Stefana – 30 r. śm., Mariannę,

                        Bartłomieja Kowalskich

Środa  29.07.2020.                                     

      6,30   +   Tadeusza Szlęzaka [4/12]

         7     + Feliksa, Józefę Pyza.

                   Józefa, Helenę Adamczyków

         7     + Jana Langiera – r. śm.

         7     + Krystynę Kaczmarek – 30 dz. śm.

Czwartek  30.07.2020.

      6,30  +  Ewelinę Rudowską

         7  + Mirosława, Henrykę, Wita Kwiatkowskich

         7    + Grzegorza, Józefa, Zofię Różyckich

 Niedziela 02.08.2020.

    8   greg.

  10   o Boże błogosł. dla Zofii i Piotra Kurzyków

         I ich dzieci w r. śl.

  12   z a    p a r a f i a n   i   g o ś c i

  16   o Boże błogosł. dla Anny i Sławomira

         Grabowskich i ich dzieci w r. ślubu

 

Wtorek  28.07.2020.

6,30   +  Zofię Babską

            7      + Krzysztofa Jałochę. Henryka Wawer.

                       Czesława Jarzynę

            7      + Krystynę Augustyńską

 Piątek  31.07.2020.

6,30   +  Zdzisława Świątka [5/10]

     7     +  Emilię Dobryjan [4/4]

     7     +  Henryka Ciacha

Sobota  01.08.2020.

 

6,30  +  Wiesława Wojciechowskiego [6/12]

      7    greg. Jana, Teresę Chmielewskich

      7    + Ludwika, Leokadię Brzeskich

      7    + Zygmunta Tedę – 30 dz. śm. 

    18    o Boże błogosł. w 60 r. ur. Teresy Tutajewicz

Intencje z poprzednich tygodni.

Intencje mszalne 20.07-26.07.2020

Poniedziałek 20.07.2020.

 

6,30  + Krystynę Augustyńską [1/8]

7    +Janinę, Mariannę Cel. Mariannę, Łukasza Zbańskich. Wiesława Diuka

7    + Czesława Jędrzejczyk

Środa  22.07.2020.                                     

  6,30   +   Ewelinę Rudowską

  7     o Boże błogosł. w rodzinie Rębelskich

  7     +  Bogdana Olczykowskiego  Janinę, Kazimierza Pabijańskich

Czwartek  23.07.2020.

6,30  +  Zdzisława Świątka [4/10]

7    dziękczynnobłagalna w int. Anny

7    + Tadeusza Szlęzaka [3/12]

 Niedziela 26.07.2020.

8   o Boże błogosł. w 2 r. ur. Oliwii Wiadernej

10   o Boże błogosł. dla Anny Hurich – Imieninowa

12   z a    p a r a f i a n

16   Helenę Rek

 

Wtorek  21.07.2020.

 6,30   + Emilię Dobryjan [3/4]

 7      + Jana Chacińskiego

 7      + Zenona, Kazimierza, Józefę Materków

 Piątek  24.07.2020.

 6,30   + Krystynę Augustyńską

 7     + Szymona, Mariannę, Stanisława Wojciechowskich

7     + Wiesława Wojciechowskiego [5/12]

Sobota  25.07.2020.

 

 6,30  +  Elżbietę Barańską [5/5]

 7    o Boże błogosł. w 1 r. śl. Emilii i Ernesta  Prymus

 7    + Mariannę, Józefa Ciachów

 15   o Boże błogosł. dla Zofii Słodkowskiej – 80 r. ur.

16    ślubna: Chamernik – Ciach

17    ślubna: Kocemba – Pieńkosz

18    + Annę Kałużyńską

Intencje mszalne 13.07-19.07.2020

Poniedziałek 13.07.2020.

 

6.30  + Ewelinę Rudowską

7    dziękczynna za zdrowie i o dalszą  opiekę Bożą

7    + Norberta Smardzewskiego – 7 r. śm.

18    w int. Ojca św., Ojczyzny i mediów katol.

 

Środa  15.07.2020.                                     

6.30   +   Ewelinę Rudowską

7     +   Leokadię Ugniewską – 30 dz. śm.

7     +   Zdzisława Świątka [3/10]

7     +  Małgorzatę Ruszczak  – 1 r. śm.

 

Czwartek  15.07.2020.

6.30  +  Elżbietę Barańską [4/5]

7    o Boże błogosł. i zdrowie w rodzinach

7    + Wiesława Wojciechowskiego [4/12]

 

Niedziela 19.07.2020.

8   z a   p a r a f i a n

10   o Boże błogosł. dla Iwony i Sławomira Mijasów i ich dzieci w 25 r. śl.

12   o Boże błogosł. dla Zdzisławy i Andrzeja Kostrzewów i ich rodziny w 40 r. ślubu

16   o Boże błogosł. dla Honoraty i Marcina Morawskich i ich dzieci w rocznicę ślubu

 

Wtorek  14.07.2020.

6.30   + Emilię Dobryjan [2/4]

7      + Krystynę Augustyńską

7      + Franciszka Mijasa – 30 dz. śm.

 

Piątek  17.07.2020.

6.30   + Tadeusza Szlęzaka [2/12]

7     + Grzegorza Różyckiego

7     + Jana Grabowskiego – 1 r. śm.

 
 

Sobota  18.07.2020.

 

6.30  +  Tadeusza, Jacka Morawskich

7    +  Eugeniusza Zbańskiego

7    +  ks. Kan. Bogumiła Polinceusza – r. śm.

17    ślubna: Korgul – Bernacka

18    ślubna: Bolarczyk – Wach

Intencje mszalne 6.07-12.07.2020

Poniedziałek 6.07.2020.

 

                6,30  + Ewelinę Rudowską

               7    + Krystynę Augustyńską

               7    + Stanisława Januszewskiego

 

Środa  8.07.2020.                                     

6,30   +   Wiesława Wojciechowskiego [3/12]

         7          o pomnożenie wiar w rodzinie:

                     Burza, Kaczorowskich

         7     +   Stanisława Wilka – 10 r. śm.

 

Czwartek  9.07.2020.

      6,30  +  Grzegorza Różyckiego

         7    o wiarę w rodzinach

         7    + Tadeusza Szlęzaka [1/12]

 

Niedziela 12.07.2020.

8   dziękczynna za I Komunię św. tegoroczną

  10   + Ewę, Wacława Skowrońskich

             Kazimierę, Władysława, Mirosława

             Kuczyńskich. Zbigniewa Kutę

  12   z a   p a r a f i a n

  16   + Genowefę, Bartłomieja Sokołów

            Stanisława Susika

 

Wtorek  7.07.2020.

     

6,30   + Elżbietę Barańską [3/5]

            7    + CR Burzy, Smoczyńskich, Michalskich,

                     Gąsków, Godłozów, Niedziułków,

                     Kaczorowskich

            7      + Zdzisława Świątka [2/10]

 

Piątek  10.07.2020.

6,30   + Emilię Doryjan [1/4]

     7     o Boże błogosł. dla Kamila i Michała

     7     +  Leszka, Henryka Smardzewskich

 
 

Sobota  11.07.2020.

 

6,30  +  Cecylię Stępień – r. śm.

      7    +  Wandę, Henryka, Tadeusza, Henryka

                Michalskich

      7    o Boże błogosł. dla Jolanty, Roberta i synów

    18    o Boże błogosł. dla Jakuba Szkatulnika w

             18 r. ur.

Intencje mszalne 29.06-5.07.2020

Poniedziałek 29.06.2020.
Uroczystość Św. App. Piotra i Pawła

 

8    o Boże błogosł. dla Lucyny i Pawła Wachów i ich dzieci w 25 r. ich ślubu

10    + Stanisława i Sławomira Mądralów

16    + Zdzisława Świątka [1/10]

 

Środa  1.07.2020.                                     

6,30   +   Emilię Dobryjan

7     +   CR Włoczewskich, Tomaszewskich, Fryc, Bączkowskich

7     +   Łukasza Ścieglińskiego. Józefa Płuciennika. Andrzeja Snochowskiego

 

Czwartek  2.07.2020.

6,30  + Elżbietę Barańską

7    + Tomasza Plocha. Tomasza Ozdobę. CR Przybysz i Gawrońskich

7    o Boże błogosł. dla członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusowej i ich rodzin

 

Niedziela 5.07.2020.

8   + Andrzeja Morawskiego, jego rodziców i rodzeństwo

10   o Boże błogosł. w rodzinie Mądralów

12   z a   p a r a f i a n

16   + Genowefę, Jana, Mariannę Kszczotów

 

Wtorek  30.06.2020.

     

6,30   + Wiesława Wojciechowskiego [2/12]

6,30   + Tadeusza Szlęzaka

7      o Boże błogosł. dla Doroty i Henryka Garbalskich w 30 r. ślubu

7      o Boże błogosl. dla Ewy i Jacka Kowalczyków w 30 r. ślubu

 

Piątek  3.07.2020.

6,30   + Henryka Ciacha

7    +  Irenę Karasińską. Mariannę, Wacława Jabłońskich

7    o Boże błogosł. potrzebne łaski dla Beaty, Wojciecha, Marka, Małgorzaty

18 +    Krystynę Augustyńską

 
 

Sobota  4.07.2020.

 

6,30  + Grzegorza Różyckiego

7    + Władysława, Rozalię Bugałów i ich dzieci

7    o Boże błogosł. dla Jadwigi i Zdzisława Ścieglińskich i całej rodziny w 35 r. ich ślubu

18   + Edwarda, Rozalię Zelgów.Annę Piekielnik

Intencje mszalne 22.06-28.06.2020

Poniedziałek 22.06.2020.

 

6,30  + Wiesława Wojciechowskiego [1/12]

7    + Zofię Babską

7    + Elżbietę Barańską [1/5]

 

Środa  24.06.2020.                                     

6,30   +   Jana Jędrzejczyka

7     +   Grzegorza Różyckiego

7     +   Władysławę, Adama Stołków, Władysławę, Leona Ignerowiczów

 

Czwartek  25.06.2020.

6,30  + Jacka Morawskiego – 1 r. śm.

7    + Henryka Ciacha

7    + Janinę, Jana Pełów, Jana Gustę

 

Niedziela 28.06.2020.

8   + Władysławę, Mariana Świderskich, Władysławę, Wincentego Mijasów

10   + Jana Ciszewskiego

12   z a   p a r a f i a n

16   + Jana Przybyłę

 

Wtorek  23.06.2020.

     

6,30   + Jana Kałużyńskiego

7      + Emilię Dobryjan

7     +  Zdzisława Świątka

7     + Bogdana, Jarosława Jabłońskich

 

Piątek  26.06.2020.

6,30   +  Tadeusza Szlęzaka

7    +  Krystynę Augustyńską

7 +  Władysława, Władysławę, Wiktora Patyków

 
 

Sobota  27.06.2020.

 

6,30  + Wandę, Henryka, Tadeusza, Henryka, Michalskich

6,30  + Antoniego, Wandę Wachów [1/7]

7    + Janinę, Tadeusza Wiatrów z Sylwerynowa

7    + Władysława, Rozalię Bugałów i ich dzieci

7    + Janinę, Feliksa Baranowskich

10    I Komunia św.

14    Rocznica I Komunii św.

16    ślubna: Wach – Polus

Intencje mszalne 15.06-21.06.2020

Poniedziałek 15.06.2020.

 

6,30  +  w 18 r. ur. Zuzanny Żuchowskiej

7    +Henrykę, Józefa Gorzelów i ich dzieci

7    + Elżbietę Barańską

 

Środa  17.06.2020.                                     

6,30   +   Grzegorza Różyckiego

7     +   Piotra, Walerie, Franciszka Rudzkich

7     +   Jana, Stefanię Retkin

 

Czwartek  18.06.2020.

6,30  + Emilię Dobryjan

7    + Krystynę Augustyńską

7    + Elżbietę Barańską

 

Niedziela 21.06.2020.

8   o Boże błogosł. dla Iwony i Jarosława Rutowiczów i ich dzieci w 10 r. ślubu

10   o Boże błogosl. dla Zofii Płuciennik w 80 r. ur.

12   o Boże błogosł. dla Sylwii i Łukasza Wachów w 1 r. ślubu i rodzin obu stron

16   + Kamila, Jana Ciachów, Zygmunta Bińka

 

Wtorek  16.06.2020.

     

6,30   +  Zofię Babską

7     +   Stefanię, Jana Wachów, Zdzisławę Mijas

7     +   Józefę Barańską [4/4]

7     o Boże błogosł. dla młodzieży, która w tym roku przyjęła Sakrament Bierzm i ich rodziców

 

Piątek  19.06.2020.

6,30   + Henryka Ciacha

7    + Zofię, Stanisława, Franciszka, Jana, Wójcików. Feliksa, Janinę Betków

7    + Wiesława Wojciechowskiego

 
 

Sobota  20.06.2020.

 

6,30  + Tadeusza Szlęzaka

7    + Eugeniusza, Aleksandrę Gąsiorowskich, rodziców obojga stron

7    + Zdzisława Świątka

Intencje mszalne 08.06-14.06.2020

Poniedziałek 08.06.2020.

 

6.30  + Tadeusza Szlęzaka

7    +  Zofię Babską

 7    +  Józefę Barańską    

 

Środa  10.06.2020.                                     

6.30   +   Henryka Ciacha

7     +   Krystynę Augustyńską

7     +  ks. Kan. Bogumiła Polinceusza

 

Czwartek  11.06.2020.

8      + Janinę Fijołek – 2 r. śm. CR Fijołków,

                    Hybińskich, Nowaków, Odziemków

      10      z a    p a r a f i a n   i   g o ś c i

Po procesji   + Elżbietę, Mariannę, Feliksa, Stanisława,

                   Ks. Jerzego Szlęzaków

      16     +  Jana, Franciszka, Irenę, Anielę, Jana

                    Woźniaków

 

Niedziela 14.06.2020.

8   o Boże błogosł. w rodzinie Pilarskich

  10   + Jana, Honoratę Szczegielniaków

            Zdzisława Jastrzębskiego, Jadwigę Chachuła

  12   z a   p a r a f i a n

  16   + Krystynę, Zdzisława Malkowskich

            dziadków Olczyków

 

Wtorek  09.06.2020.

     

6,30  o Boże błogosł., Opiekę M.B. dla Marii

                   i Krzysztofa Rzeźników, ich dzieci,

                   synowych i wnuków

            7     +  Grzegorza Różyckiego

            7     +  Wiesława Wojciechowskiego

            7     o Boże błogosł. dla rodziny Małgorzaty i

                  Tomasza Stobienieckiego – int. rodziców,

                   Wychowawczyni, dzieci klasy III SP

                   Paradyż

 

Piątek  12.06.2020.

6,30   + Mariannę, Zofię, Jana Jędrzejczyków

        7    +  Emilię Dobryjan

        7    +  Zdzisława Świątka

        7    + Jerzego Ciszewskiego – 30 dz. śm.

 
 

Sobota  13.06.2020.

 

8   + Antoniego, Franciszka, Katarzynę, Janinę

            Jędrzejczyków

  10   + Antoniego, Juliannę Trojanowskich

  10   + Antoniego, Bronisławę, Mariana Kowalskich

  10   + Antoniego, Zofię Bagieńskich

  12   z a    p a r a f i a n    i   g o ś c i

  12   w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

  16   + Antoniego Olczyka

Intencje mszalne 01.06-07.06.2020

Poniedziałek – Maryi Matki Kościoła 01.06.2020.

 

8:00 + Apolonię, Jana, Stanisława Sowów

10:00 + Grzegorza Różyckiego

12:00 o Boże błogosł. dla Edyty i Marka Gwaderów i ich dzieci w kolejną r. ślubu

16:00 + Jacka Morawskiego

 

Środa  03.06.2020.                                     

     

6:30 +  Wiesława Wojciechowskiego

6:30 +  Tadeusza, Elżbietę Szlęzaków

7:00 +  Jana, Anielę. CR Mądralów i Szkatułów

7:00 o Boże błogosł. w 25 r. śl. Wiolety i Jerzego Makowskich

 

Piątek  05.06.2020.

6:30 o Boże błogosł., opiekę M.B. dla Marii i Roberta Pietrzyków i ich dzieci w 21 r. ich ślubu

7:00 +  Emilię Dobryjan

7:00 +  Janinę i Tadeusza Wiatrów z Sylwerynowa

 

Niedziela 07.06.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Józefy Biniek i Zbigniewa Kiełbusa

10:00 + Wiesławę Kostrzewa

12:00 o Boże błogosł., opiekę M.B. dla pracowników Ceramika Paradyż

16:00 + Józefa Płuciennika

 

Wtorek  02.06.2020.

     

6:30 + Zdzisława Jastrzębskiego Jadwigę Chachuła Honoratę, Jana Szczegielników

7:00+ Krystynę Augustyńską

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego, Józefa Płuciennika, Andrzeja Snochowskiego

7:00 + Krystynę Danielik  – 30 dz. śm.

 

Czwartek  04.06.2020.

6:30 +  Franciszka i Genowefę Walaszczyków

7:00 +  Henryka Ciacha

7:00 + Zdzisława Świątka

 
 

Sobota  06.06.2020.

 

6:30 + Mariana, Władysławę CR Świderskich

7:00 + Elżbietę Duszyńską. CR Duszyńskich, Wójcików i Polewczyków

7:00 + Norberta, Stanisława Smardzewskich. Zbigniewa Skorodzienia

7:00 o Boże błogosł., szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Kol. Popławy

18:00 o Boże błogosł., dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.

Intencje mszalne 25.05-.31.2020

Poniedziałek 25.05.2020.

 

6.30  +   Tadeusza Szlęzaka

 7    +   Stanisława Juźwika,   CR Juźwików i Komorowskich

7    o Boże błogosł. dla ks. Hieronima               Średnickiego

 

Środa  27.05.2020.                                     

     

6.30   +  Józefę Barańską [2/4]

7     +  Marię, Bronisławę, Stanisława                    Bartyzelów

7     +  Wiesława Wojciechowskiego

 

Piątek  29.05.2020.

6.30   +  Emilię Dobryjan

7    +  Bolesława Borkowskiego

7    +  Zofię Babską

 

Niedziela 31.05.2020.

8   + Mieczysława, Jana Sieroniów

10   + Wandę, Teodora Przybyłów

12   z a    p a r a f i a n

16   + Jana, Anielę, CR Mądralów

 

Wtorek  26.05.2020.

         

6.30  + Józefę Smardzewską

7     + Krystynę Augustyńską

7     + Bożenę Głąbała

7     + Ewę, Zygmunta Zająców – 30 dz. śm.

 

Czwartek  28.05.2020.

6.30    + Urszulę Łubowską

7      + Grzegorza Różyckiego

7       + Zdzisława Świątka

 
 

Sobota  30.05.2020.

 

6.30   + Anielę, Franciszka Morawskich

7    + Mariannę, Stanisława Ciachów,                    Rodziców obojga stron, CR Ciachów i Przybyłów

7     + Mariana, Helenę, Tadeusza, Witolda,  Wiesława, Andrzeja Puchałów

Intencje mszalne 18.05-.24.2020

Poniedziałek 18.05.2020.

 

      6,30  +   Mieczysława Oleksika – 12 r. śm.

         7    +   Bogdana – 9 r. śm., Helenę,
                    Władysława Wiatrów

         7    +   Wiesława Wojciechowskiego

 

Środa  20.05.2020.                                     

      6,30   +  CR Traczów i Szwagrzyków

         7     +  Krystynę Augustyńską

         7     +  Zdzisława Świątka – 1 r. śm.

 

Piątek  22.05.2020.

    6,30   +  Tadeusza Szlęzaka

        7    +  Józefę Smardzewską – 2 r. śm.

        7    +  Norberta, Stanisława Smardzewskich

                  Zbigniewa Skorodzienia. Jana, Anielę

                   Woźniaków

 

Niedziela 24.05.2020.

    8   + Alinę zd. Krzyszkowską

  10   o Boże błogosł. dla o. Grzegorza i s. Teresy

  12   z a    p a r a f i a n

  16   + Janusza, Stanisławę, Franciszka Kujawów

 

Wtorek  19.05.2020.

          6,30  + Józefę Barańską [1/4]

            7     + Tadeusza, Bogdana Olczykowskich

            7     + Jana Korgula [4/5]

 

Czwartek  21.05.2020.

     6,30     o Boże błogosł. dla małżonków:

                 Anny i Marcina

        7       o Boże błogosł. dla ks. Kapelana

                 Jana Medaja –  Imieninowa

        7       + Zofię Babską

 
 

Sobota  23.05.2020.

 

     6,30   + Adama Białowąsa – 25 r. śm.

     6,30   + Mariana Puchałę [4/5]

         7    + Jana Malika

         7    o Boże błogosł. dla Ireneusza

               Perlikowskiego – 50 r. ur.

         7    o Boże błogosł. dla Janiny Białowąs w

               85 r. ur. i błogosł. dla Iwony Stępniewskiej

                w 43 r. ur.

Intencje mszalne 11.05-17.05.2020

Poniedziałek 11.05.2020.

 

6:30 + Wiesława Wojciechowskiego

7:00 + Mariana Puchałę [3/5]

7:00 + Annę, Jana, Bolesława Kołodziejczyków

 

Środa  13.05.2020.                                     

6:30 +  Józefę Barańską

7:00 +  Jacka Morawskiego [6/6]

7:00 +  Piotra Zalegę

18:00 w int. Ojca św., Ojczyzny, mediów katol.

18:00 o Boże błogosł., szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Feliksowa

 

Piątek  15.05.2020.

6:30 + Andrzeja Borkowskiego

7:00 + Jana, Anielę, Franciszka, Irenę, Jana Woźniaków

7:00 + Zofię, Antoniego Bagieńskich

 

Niedziela 17.05.2020.

8:00 + Grzegorza Michalskiego

10:00 o Boże błogosł. dla Zbigniewa Laskowskiego

12:00 z a    p a r a f i a n

16:00 + Stanisława, Władysławę Antosów

 

Wtorek  12.05.2020.

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Łucję, Aleksandra Dolotów

7:00 + Jana, Jakuba Grochalów,Stanisława, Stanisławę Michalskich

7:00 + Teresę Sieroń – 30 dz. śm.

 

Czwartek  14.05.2020.

6:30 + Jana Korgula [3/5]

7:00 + Józefę, Antoniego, Mariana, Tadeusza Ciszewskich

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego, Józefa Płuciennika, Andrzeja Snochowskiego

7:00 + Jana Karkochę – 30 dz. śm.

 
 

Sobota  16.05.2020.

 

6:30 +  Bogdana Olczykowskiego,Janinę, Kazimierza Pabijańskich

7:00 + Genowefę, Feliksa Krzysztofików,Michalinę, Stanisława Wychowałków

7:00 o Boże błogosł. dla Natalii Otręba w 18 r.ur

7:00 o Boże błogosł. i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Daleszewic

Intencje mszalne 04.05-10.05.2020

Poniedziałek 04.05.2020.

 

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Janinę, Henryka Lewandowskich

7:00 o Boże błogosł. w 80 r. ur. Zofii Janik

 

Środa  06.05.2020.                                     

6:30 + Jana Korgula  [2/5]

7:00 + Józefa, Agatę Morawskich

7:00 + Wandę, Jana, Anielę, Stanisława Głąbałów

 

Piątek  08.05.2020.

6:30 + Norberta, Stanisława Smardzewskich, Zbigniewa Skorodzienia

7:00 + Wacława, Lucję Wiadernych

7:00 + Feliksę, Stanisława, Franciszka Michalskich. CR Michalskich

 

Niedziela 10.05.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Księży pracujących w naszej Parafii

10:00 z a    p a r a f i a n

12:00  Boże błogosł. dla Tomasza Wilka w 50 r. ur., i w r. ur.  Mateusza

16:00 + Eugeniusza, Mariusza Bomblów CR Nojków i Bomblów

 

Wtorek  05.05.2020.

6:30 + Jana Wilczkowskiego [5/5]

7:00 + Piotra Szallę [2/2]

7:00 + Mariana Puchałę

 

Czwartek  07.05.2020.

6:30 o zdrowie i Boże błogosł. dla ks.  Anatola

7:00 + Irenę, Feliksa Gwaderów. Magdalenę Przybyła

7:00 + Jacka Morawskiego [5/6]

 
 

Sobota  09.05.2020.

 

6:30 +  Mariannę, Michała Bernasów

7:00 +  Zofię, Stanisława Grochalów Bronisławę, Stanisława Sołtysiaków

7:00 +  Stanisława, Michalinę Wychowałków Władysławę, Adama Białowąsów

Intencje mszalne 27.04-.03.05.2020

Poniedziałek 27.04.2020.

 

6:30 + Jana Wilczkowskiego [4/5]

6:30 + Kazimierza Kiełtyka – r. śm.

7:00 greg. + Bogdana i Jarosława Jabłońskich

7:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Natalii Borończyk

7:00 + Marię Niedzwiecką – 30 dz. śm.

 

Środa  29.04.2020.                                     

6:30 +  Zofię Kurzyk  [3/3]

7:00 greg.

7:00 o Boże błogosł. w 20 r. śl. Anny i Sławomira Pilarskich

 

Piątek  1.05.2020.

6:30 + Jacka Morawskiego [4/6]

7:00 greg. + Bogdana, Jarosława Jabłońskich ostatnia

7:00 + Józefę, Józefa Pilarskich Jana, Mariana Brzozowskich

 

Niedziela 3.05.2020.

8:00 o Boże błogosł. dla Strażaków OSP z Parafii

10:00 o Boże błogosł. dla Mai, Marii, Michała, Zofii Skolmowskich

12:00 za  parafian

16:00 + Henryka Kurzyka

 

Wtorek  28.04.2020.

6:30 + Wiesława Wojciechowskiego

7:00 greg.

7:00 + Jana Korgula [1/5]

7:00 o Boże błogosł. w 60 r. ur. Haliny Michalskiej i błogosł. w rodzinie

 

Czwartek  30.04.2020.

6:30 + Mariana Puchałę [2/5]

7:00 greg.

7:00 + Franciszkę, Mieczysława Purgatów

 
 

Sobota  2.05.2020.

 

6:30 + Zdzisława Świątka

7:00 + Franciszkę, Stanisława Rutowiczów, Jadwigę Grabka

7:00 o Boże błogosł. dla Beaty i Stanisława Biegałów w r. śl. i błogosł. dla dzieci

Intencje mszalne 20.04-26.04.2020

Poniedziałek 20.04.2020.

 

6:30 + Zofię Kurzyk [2/3]

7:00 greg. + Bogdana i Jarosława Jabłońskich

7:00 + Jana Korgula

 

Środa  15.04.2020.                                     

6:30 + Jana Grabowskiego  [3/3]

7:00 greg.

7:00 o Boże błogosł. w 80 r. ur. Janiny Szwed

7:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Marka Morawskiego

 

Piątek  17.04.2020.

6:30 + Jana Malika [4/4]

7:00 greg. + Bogdana, Jarosława Jabłońskich

7:00 o Boże błogosł. dla Elizy, Malwiny,Seweryna Smardzewskich

7:00 o Boże błogosł. w r. ślubu Agaty i Dariusza Szymczyków

 

Niedziela 19.04.2020.

8:00 greg.

10:00 o zdrowie i Boże błogosł. dla Zofii Janik

12:00 o Boże błogosł. dla Ewy i Zbigniewa  Krajewskich w 30 r. ślubu

16:00 Marię, Zofię, Andrzeja, Feliksa Morawskich

 

Wtorek  14.04.2020.

6:30 + Mariana Olesia – r. śm.

7:00 greg.

7:00 + Łukasza Ścieglińskiego.

Józefa Płuciennika

Andrzeja Snochowskiego

 

Czwartek  16.04.2020.

6:30 + Jacka Morawskiego [3/6]

7:00 greg.

7:00 + Zdzisława Świątka

 

 
 
 

Sobota  18.04.2020.

 

6:30 o Boże błogosł. w 95 r. ur. Kazimierza Wacha

7:00 greg.

7:00 + Andrzeja Snochowskiego i jego rodziców

7:00 + Jana Rolnika – 30 dz. śm.

16:00 o Boże błogosł. w 45 r. śl. Bożeny i Antoniego Mijasów

16:00 o Boże błogosł. w 18 r. ur. Amelii Małeckiej

Intencje mszalne 13.04-19.04.2020

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2020.

8.00    gregorianka + Bogdana i Jarosława Jabłońskich
10.00 + Jana Grabowskiego (2/3)
10.00 + Jana, Władysławę Stańczyków
12.00 + Jana Korgula
12.00 + Stanisława, Norberta, Józefa, Stanisława Smardzewskich. Zbigniewa Skorodzienia
16.00 + Zofię Kurzyk (1/3)

Środa  15.04.2020.                                     

6.30   + Jana Wilczkowskiego (3/5)
7.00        gregorianka
7.00   + Jacka Morawskiego (2/6)
7.00   + Mariusza Bombola – 30 dz. śm.

 

Piątek  17.04.2020.

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego
7.00       gregorianka
7.00   + Mariannę, Jana Kałużyńskich

 

Niedziela 19.04.2020.

8.00   gregorianka
10.00   o Boże błogosławieństwo dla Czesławy i Zygmunta Tedów w 61 r. ślubu
12.00   o Boże błogosławieństwo dla Marianny i Henryka Grabowskich w 51 r. ślubu
16.00   o Boże błogosławieństwo dla Moniki i Ryszarda Jędrzejczyków w 15 r. ślubu

 

Wtorek  14.04.2020.

6.30 + Zofię Barańską
7.00     gregorianka
7.00 + Zdzisława Świątka

 

Czwartek  16.04.2020.

6.30   + Władysławę Stańczyk (2/2)
7.00       gregorianka
7.00   + Jana Malika (3/4)

 

 
 
 

Sobota  18.04.2020.

6.30   o Boże błogosławieństwo dla Jakuba Langowskiego w 18 r. ur.
7.00    gregorianka
7.00 + Mariana Puchałę (1/5)
16.00 + Genowefę, Bartłomieja Sokołów. Stanisława Susika.
 

 

Intencje mszalne 06.04-12.04.2020

Wielki Poniedziałek  06.04.2020.

6.30 + Jacka Morawskiego (1/6)
7.00    gregorianka + Bogdana i Jarosława Jabłońskich
7.00 + Zdzisława Świątka
7.00 + Aleksandrę Król – 30 dz. śm.
 

Wielka Środa  08.04.2020.                                     

6.30   + Władysława, Stanisławę Ignerowiczów – 30 r.śm.
7.00        gregorianka
7.00   + Jana, Urszulę, Mariana, ks. Bogumiła Polinceuszów

 

Wielki Piątek  10.04.2020.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa  12.04.2020.

6.00    za parafian i gości
10.00   gregorianka
10.00   + Adama Fijołka – 7 r. śm., CR Fijołków, Hybińskich, Nowaków, Odziemków.
12.00   o Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Artura Bagieńskich i ich dzieci w 23 r. ślubu.
12.00   o Boże błogosławieństwo w 18 r. ur. Michała Gonigroszka.
16.00   + Alicję, Tadeusza, Mirosława Smaków. Mariannę, Jana Brzeskich.

 

Wielki Wtorek  07.04.2020.

6.30 + Jana Malika (2/4)
7.00     gregorianka
7.00 + Mieczysława Szweda – 10 r. śm.
 

Czwartek  09.04.2020.

17.00   o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla naszych Księży
17.00    gregorianka

 

Wielka Sobota  11.04.2020.

18.00    gregorianka
18.00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary dla rodziny Bogusławy i Stanisława Tępińskich
18.00 + Tadeusza Przybyłę
 

 

Intencje mszalne 30.03-05.04.2020

 

Poniedziałek  30.03.2020.

6.30 +Jana, Leokadię, Andrzeja Snochowskich
7.00 + Jana Gustę – 19 r. śm.
7.00 + Sławomira Wieczorka
 

 

Środa  01.04.2020.                                         

6.30    o Boże błogosławieństwo dla s. Teresy Purgat
7.00   greg. + Jarosława, Bogdana Jabłońskich
7.00   + Stanisławę, Stanisława Świądrów

 

Piątek  03.04.2020.

6.30   + Jana Korgula
6.30   + Jacka Morawskiego
7.00   + gregorianka
7.00   + Genowefę Przybył – 30 dz. śm.
7.00   o Boże błogosławieństwo w 59 rocznicę ślubu Genowefy i Kazimierza Wachów

 

Niedziela  05.04.2020.

8.00    gregorianka
10.00   + Mariannę Snochowską
12.00   za parafian
16.00   + Helenę, Antoniego, Władysławę Bernasów. Kazimierę, Leona, Jana Marcinkiewiczów.

 

Wtorek  31.03.2020.

6.30 + Zdzisława Świątka
7.00 + Jana Malika (4/4)
7.00 + Jana Wilczkowskiego
7.00 + Marię, Feliksa Nowaków. Barbarę, Sebastiana Rudowskich. CR Nowaków i Ziółkowskich
 

 

Czwartek  02.04.2020.

6.30 + Zofię, Stanisława, Mieczysława Kałużyńskich
7.00   gregorianka
7.00 + Wicentego Wacha
7.00  o Boże błogosławieństwo w rocznicę ślubu Ireny i Józefa Bernackich
 

 

Sobota  04.04.2020.

6.30   + Jana Grabowskiego (1/3)
7.00    gregorianka
7.00    + Mariana Ambroszczyka jego dzieci: Sławomira, Grzegorza, Wiesławę i rodziców obojga stron.
16.00  o Boże błogosławieństwo w 50 rocznicę urodzin Stanisława Grabowskiego
 
 

 

 

Intencje mszalne 23.03-29.03.2020

 

Poniedziałek  23.03.2020.

6.30 + Sławomira Wieczorka
6.30 + Ryszarda Fitała
7.00 + Bronisława Wilka z Trojanowic
7.00 + Stanisława Jędrzejczyka
 

 

Środa  25.03.2020.                                          Święto Zwiastowania Pańskiego

8.00    + Łukasza Ścieglińskiego
10.00   + Sabinę, Aleksandra Kamińskich. Łucję, Władysława Ciesielskich
12.00    o Boże błogosławieństwo w 70 rocznicę ur. Marii Snochowskiej
16.00     + Andrzej Cupra i jego rodziców

 

Piątek  27.03.2020.

6.30   + Władysławę Stańczyk (1/2)
7.00   + Mariannę Firmowską – rocznica śmierci
7.00   + Jana Grabowskiego

 

Niedziela  29.03.2020.

8.00    + Bożenę Głąbała – 12 r. śmierci
10.00   + CR Janików i Jabłońskich
12.00   za parafian
16.00   + Jana, Weronikę, Antoniego Stolarskich.

 

 

Wtorek  24.03.2020.

6.30 + Zygmunta Białeckiego (5/5)
7.00 + Mariana Puchałę
7.00 + Zdzisława Świątka
 

 

 

Czwartek  26.03.2020.

6.30 + Jana Wilczkowskiego (1/5)
7.00 + Jana Malika
7.00 + Jana Korgula
 

 

 

Sobota  28.03.2020.

6.30   + Wiesława Wojciechowskiego
6.30   + Antoniego Wacha – 30 dzień od pogrzebu
7.00    + Jacka Morawskiego
7.00    + Zofię Kurzyk
16.00  + Zdzisława Michalskiego – 25 r. śmierci.
16.00  + Alinę zd. Krzyszkowską