Intencje Mszy Świętych 18 – 24 października 2021

18 października – Poniedziałek – Święto św. Łukasza Ewangelisty

6.30   1) + Rozalię Juszyńską

          2) + Bronisławę Wieczorek

7.00   1) + Antoniego Ciacha

2) + Tadeusza Smardzewskiego

17.00  + Janinę Budzińską

 

19 października – Wtorek

8.00   + Mieczysława Oleksika, zm. z rodz. Oleksików i Kołkowskich

10.00  1) + Piotra Tomasika

2) O Boże błogosławieństwo dla p. Krystyny i Mariana Krzysztofików w 50r. ślubu

12.00  + Antoninę, Stefana, Jana, Mariusza Makowskich

17.00  + Zygmunta Świądra

 

20 października – Środa – św. Jana Kantego

8.00   + Zdzisława Gliszczyńskiego

10.00  + Mariannę, Aleksandra, Franciszka Sieroniów, Marka, Jerzego Lenartów, Helenę Kowalczyk

12.00  + Tomasza Górskiego

17.00  + Jana, Genowefę, Stanisława, Józefa, Mariana Puchałów

 

21 października – Czwartek

8.00   + Mariannę Tomczyk

10.00  + Mariannę, Genowefę, Jana Kszczotów

12.00  + Bogusława Brzozowskiego i jego rodziców

17.00  1) + Weronikę Szymańską

          2) + Genowefę, Władysława Snochowskich

 

22 października – Piątek – św. Jana Pawła II

6.30   1) + Zbigniewa Białowąsa

          2) + Joannę Turlińską

7.00   1) + Stanisława Śpiewaka

2) O Boże błogosławieństwo dla p. Doroty i Marcina Smardzewskich w 10r. ślubu

17.00  + Barbarę Mijas

 

23 października – Sobota

6.30   1) + Edwarda Sztanderę

2) + Mariannę Tomczyk w 1r.ś.

7.00   1) + Helenę, Jana Stachniak i zm. rodziców

2) O Boże błogosławieństwo dla rodziny, dzieci i wnucząt w rodzinie Sowów

17.00  + Jadwigę Kowalską

 

24 października – XXX Niedziela Zwykła

8.00   + Antoniego Gustę

10.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Anny i Tadeusza Langowskich

12.00  Za parafian

16.00  + Antoniego Olczyka