MODLITWA człowieka leniwego

Panie spraw, aby mi się chciało
Tak, jak mi się nie chce;
Aby chciało mi się rano wstawać i iść do szkoły,
Abym wstając wyznaczył sobie konkretny cel,
I w ciągu dnia z Twoją pomocą mógł go osiągnąć;
Bym ciągle spotykał ludzi motywujących mnie do działania,
Bym przezwyciężał to, co trudne i męczące;
Abyś Ty, Panie, dodał mi sił i łaski
Do pokonania mej słabości;
Otwórz mnie, Panie, na każdego człowieka,
Naucz zauważać jego potrzeby.
Weź w swoje ręce moje lenistwo i odsuń je daleko,
Wlej w moje serce pracowitość,
Bym mógł działać zgodnie z Twoją wolą.
Gdy mi się nie chce- przyjdź, Panie Jezu i dodaj chęci,
Amen.