Zapraszamy na transmisję mszy św. z naszego Sanktuarium

 Niedziela 19.07.2020 r.  – transmisja godz. 10:00

“Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, stosownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – Ks. Biskup Henryk Tomasik odwołał dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.”

Dekret Biskupa Henryka Tomasika odwołujący dyspens