Powszechny Spis Rolny – Informacja Urzędu Statystycznego w Łodzi

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samospisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy w Paradyżu, bądź dzwoniąc na infolinię GUS i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się dzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefoniczni lub terenowi – jeżeli sytuacja w kraju oraz w danej gminie na to pozwoli i będą możliwe kontakty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

KONKURS DLA SAMOSPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, pierwsze 50 gospodarstw rolnych, które ukończy samospis i poinformuje o tym Urząd, wpisując w temat wiadomości hasło promocyjne, którego należy szukać w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz w artykułach promujących Powszechny Spis Rolny publikowanych na portalach internetowych oraz w prasie, będących w zasięgu województwa łódzkiego.

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji „Jak się spisać przez Internet” dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 2020, autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.

LINK do filmu.