Powszechny Spis Rolny – Informacja Urzędu Statystycznego w Łodzi

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samospisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy w Paradyżu, bądź dzwoniąc na infolinię GUS i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się dzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefoniczni lub terenowi – jeżeli sytuacja w kraju oraz w danej gminie na to pozwoli i będą możliwe kontakty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

KONKURS DLA SAMOSPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, pierwsze 50 gospodarstw rolnych, które ukończy samospis i poinformuje o tym Urząd, wpisując w temat wiadomości hasło promocyjne, którego należy szukać w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz w artykułach promujących Powszechny Spis Rolny publikowanych na portalach internetowych oraz w prasie, będących w zasięgu województwa łódzkiego.

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji „Jak się spisać przez Internet” dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 2020, autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.

LINK do filmu.

XIV KONCERT ORGANOWY

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia o godz. 1900 w naszym kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli – Paradyżu odbył się XIV Koncert Organowy.

Podczas koncertu wystąpili:

Jakub Garbacz – organy oraz zespół Capella Caelestis w składzie Magdalena Makowska-Pabich – sopran, Natalia łęt – mezzosopran, Zuzanna Niedźwiedzka – flet, Łukasz Wilczura – obój, Adam Kędzierski – fagot, Hanna tracz – skrzypce, Ewelin Korczakowska – skrzypce, Malwina Maławy – wiolonczela, ks. Mateusz Szerwiński – organy oraz Eliza Szewczyk – słowo podczas koncertu.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji Koncertu.

Sponsorzy XIV Koncertu organowego  –  rok 2020

  1. Łódzki Urząd Marszałkowski
  2. Ceramika Paradyż
  3. Gmina Paradyż
  4. Starostwo Powiatowe w Opocznie
  5. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Nowakowski”
  6. Danuta i Sławomir Rekowie
  7. Agnieszka i Włodzimierz Kurzykowie

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa.

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie.

Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Dlatego stajemy dziś przy tobie i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.

Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.

Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.

Zmarłym uproś łaskę nieba.

Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami. Amen.